Kongo, demokratiska republiken

Sverige har en historisk koppling till DR Kongo inte minst genom de svenska missionärer som kom till landet redan i slutet av 1800-talet. Sambandet förstärktes genom FN:s tidigare generalsekreterare Dag Hammarskjölds insatser och med närvaro av svenska FN-trupper i DR Kongo på 1960-talet. Sverige har därefter deltagit i FN:s samtliga fredsfrämjande insatser i DR Kongo.

Svenskt utvecklingssamarbete med DR Kongo inom ramen för nuvarande strategi (2015-2019) syftar till att bidra till att stärka förutsättningarna för hållbar fred och statsbyggnad samt bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.  Utvecklingssamarbetet fokuserar på demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, grundläggande hälsa, konfliktförebyggande och förbättrade möjligheter till försörjning.  Stödet inriktas också på att förebygga, bekämpa och hantera konsekvenserna av det omfattande sexuella våldet samt förbättrad hälsa för fattiga människor, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa. Sverige är bland de största bilaterala givarna, liksom en av de största humanitära givarna.

Handelsutbytet mellan Sverige och DR Kongo är ytterst begränsat. Sveriges ambassad i Kinshasa består av utsända från både Utrikesdepartementet och Sida. DR Kongo har en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Kongo, demokratiska republiken

Prenumerera

Totalt 44 träffar.