Mali

Sverige uppgraderade sina förbindelser med Mali år 2010 genom att omvandla Sidas sektionskontor i Bamako till ambassad. Relationerna mellan Sverige och Mali domineras av utvecklingssamarbetet vilket är inriktat på mänskliga rättigheter/demokrati, vatten och sanitet, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer och stöd till landets strategi för fattigdomsbekämpning. Sedan 2001 bedrivs ett långsiktigt bilateralt utvecklingssamarbete med landet och 2016 uppgick det svenska biståndet till Mali till 183 miljoner kronor. Sverige bidrar med personal till FN:s multidimensionella insats MINUSMA, EU:s civila utbildningsinsats EUCAP Sahel Mali och EU:s militära utbildningsinsats EUTM Mali.

Sveriges export till Mali är blygsam och utgörs främst av verkstadsprodukter. Sveriges import från Mali är försumbar och mycket få svenska turister besöker Mali. Det finns ett hundratal personer med maliskt ursprung i Sverige.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet