Mali

Sverige uppgraderade sina förbindelser med Mali år 2010 genom att omvandla Sidas sektionskontor i Bamako till ambassad. Sedan år 2001 bedrivs ett långsiktigt bilateralt utvecklingssamarbete med Mali.

Nuvarande strategi för det svenska utvecklingssamarbetet med Mali uppgår till 1200 miljoner kronor för perioden 2016–2020, varav 1180 miljoner kronor avser Sidas verksamhet och 20 miljoner kronor avser Folke Bernadotteakademins verksamhet. Sidas insatser inom ramen för strategin förväntas bidra till: i) stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter, ii) mänsklig säkerhet och frihet från våld, och iii) förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer. Folke Bernadotteakademins verksamhet inom ramen för strategin förväntas bidra till att i ett långsiktigt perspektiv stödja Mali i utvecklingen från konflikt till fredsbyggande genom stärkt kapacitet hos individer och institutioner att främja säkerhet och mänskliga rättigheter. Sverige har ett stort humanitärt bistånd till Mali.

Sverige bidrar med personal till FN:s stabiliseringsinsats i Mali (Minusma), EU:s civila utbildningsinsats Eucap Sahel Mali och EU:s militära utbildningsinsats EUTM Mali.

Sveriges export till Mali är blygsam och utgörs främst av verkstadsprodukter. Sveriges import från Mali är försumbar och mycket få svenska turister besöker Mali. Det finns drygt 200 folkbokförda personer i Sverige som är födda i Mali (per den 31 december 2019). Därtill finns barn med föräldrar/förälder född i Mali, som inte omfattas av siffran.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Mali

Prenumerera

Totalt 44 träffar.