Rwanda

Sverige påbörjade ett utvecklingssamarbete med Rwanda efter folkmordet 1994. Sedan dess har det svenska engagemanget i landet ökat väsentligt. Sveriges inledande stöd till Rwanda bestod främst av humanitärt bistånd men till följd av landets positiva ekonomiska utveckling ligger fokus alltmer på handelsfrämjande åtgärder.

Det övergripande målet för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda är minskad fattigdom och stärkta förutsättningar för hållbar fred och försoning samt ökad respekt för de mänskliga rättigheterna. Insatserna fokuserar främst på sektorerna demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och naturresurser samt marknadsutveckling. Dessutom ges stöd för uppbyggnad av inhemsk forskningskapacitet. Tidigare samarbete visar att landet har kapacitet att ta hand om och utnyttja internationellt bistånd på ett effektivt sätt, och resultaten från det svenska stödet är överlag positiva.

Enligt Världsbanken är Rwanda ett av de företagsvänligaste länderna i Afrika. Den svenska handeln med Rwanda är marginell men har ökat något sedan i början av 2000-talet. Varje år anländer ca 1 miljon utländska besökare till Rwanda. Inom turistnäringen är det främst bergsgorillorna i nordvästra Rwanda som lockar besökare.

2010 öppnade Sverige ambassad i Rwanda genom en uppgradering av Sidas existerande sektionskontor. Ambassaden är inriktad på politisk rapportering och Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda men utfärdar inte viseringar. Rwanda har ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet