Rwanda

Sverige påbörjade ett utvecklingssamarbete med Rwanda efter folkmordet 1994. Sedan dess har det svenska engagemanget i landet ökat väsentligt. Sveriges inledande stöd till Rwanda bestod främst av humanitärt bistånd, men har sedan dess skiftat till långsiktigt utvecklingssamarbete.

Svenskt utvecklingssamarbete med Rwanda styrs av en strategi för perioden 2015 – 2019 och ska bidra till en strukturomvandling av ekonomin som ger människor som lever i fattigdom bättre möjligheter att försörja sig. Insatserna fokuserar på demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och naturresurser samt marknadsutveckling och sysselsättning. Konfliktförebyggande och försoning är ett genomgående tema. Dessutom ges stöd för uppbyggnad av inhemsk forskningskapacitet. Den svenska handeln med Rwanda är marginell men har ökat något sedan i början av 2000-talet. Inom turistnäringen är det främst bergsgorillorna i nordvästra Rwanda som lockar utländska besökare.

2010 öppnade Sverige ambassad i Rwanda genom en uppgradering av Sidas existerande sektionskontor. Ambassaden är inriktad på politisk rapportering och Sveriges utvecklingssamarbete. Vid ambassaden arbetar utsända från både Utrikesdepartementet och Sida.  Rwanda har en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Rwanda

Prenumerera

Totalt 9 träffar.