Somalia

Förbindelserna mellan Sverige och Somalia är breda. Sverige har sedan många år haft ett omfattande bistånd till landet och ett stort politiskt engagemang i att stödja fredsprocesserna i Somalia. Sverige har även bidragit till de krishanteringsinsatser som EU genomför i regionen, bland annat med fokus på att bekämpa sjöröveri och utbilda den nya somaliska nationella armén. Den stora somaliska diasporan i Sverige ökar ytterligare de starka banden mellan Sverige och Somalia.

I april 2013 utsåg Sverige, som ett av de första länderna inom EU, en ambassadör för Somalia, något Sverige inte hade haft sedan 1992. Sverige har ingen ambassad i Somalia, i stället finns en särskild Somaliasektion vid den svenska ambassaden i Nairobi. Utöver Sveriges ambassadör för Somalia består detta kontor av personal från Sida som arbetar med Sveriges bistånd till Somalia.

Utvecklingssamarbetet med Somalia är omfattande. I juni 2013 fattade den svenska regeringen beslut om en ny resultatstrategi för Somalia, vilken styr det svenska biståndet till Somalia mellan 2013 - 2017. Samtidigt fördubblades också Sveriges biståndsnivå till landet och kommer att uppgå till cirka 300 miljoner kronor årligen fram till år 2017. Inriktningen för det svenska biståndet ska vara mänsklig säkerhet och försörjning, mänskliga rättigheter och demokrati, samt hälsa och jämställdhet. Bland annat ska insatser som leder till fler jobb, stärkt kapacitet i somaliska institutioner och förbättrad mödravård stödjas. Sveriges bistånd ska präglas av ett särskilt fokus på somaliska kvinnors och flickors situation. Stöd skall också ges till insatser som tillvaratar den kompetens och vilja som finns inom den somaliska diasporan för att bidra till Somalias utveckling. Sverige ger också ett omfattande humanitärt stöd till Somalia, bland annat genom de humanitära FN-organisationerna på Afrikas horn.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 35 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida