Sudan

Sverige har bilaterala relationer med Sudan och representeras av Sveriges ambassad i Khartoum. Ambassadören är även sidoackrediterad till Sydsudan. Sudan har också en ambassad i Stockholm.

Regeringen antog i november 2017 en strategi för utvecklingssamarbetet med Sudan för perioden 2018–2022. Strategin omfattar totalt 1 200 miljoner kronor. Fokusområden är hållbar fred, mänskliga rättigheter demokrati och rättsstatens principer samt miljö, klimat, jordbruk och energi. Sverige har också ett omfattande humanitärt bistånd till Sudan. Vidare bedrivs EU-gemensamt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd i Sudan, genom EU:s delegation i Khartoum.

Ett antal svenska företag bedriver verksamhet i Sudan.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Sudan

Prenumerera

Totalt 27 träffar.