Sudan

Sverige har bilaterala relationer med Sudan och representeras av Sveriges ambassad i Khartoum. Ambassadören är även sidoackrediterad till Sydsudan. Sudan har också en ambassad i Stockholm.

Regeringen antog i november 2017 en strategi för utvecklingssamarbetet med Sudan för perioden 2018–2022. Strategin omfattar totalt 1 200 miljoner kronor. Fokusområden är hållbar fred, mänskliga rättigheter demokrati och rättsstatens principer samt miljö, klimat, jordbruk och energi. Sverige har också ett omfattande humanitärt bistånd till Sudan. Vidare bedrivs EU-gemensamt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd i Sudan, genom EU:s delegation i Khartoum.

Ett antal svenska företag bedriver verksamhet i Sudan.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Sudan

Prenumerera

Totalt 19 träffar.

 • Per Olsson Fridh, statssekreterare hos Peter Eriksson besöker Sudan och Etiopien

  Ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Erikssons statssekreterare Per Olsson Fridh besöker Sudan och Etiopien den 17-21 september. Resan genomförs i ljuset av den historiska utvecklingen i de båda länderna och som ett led i regeringens demokratioffensiv. Per Olsson Fridh kommer att träffa representanter för ländernas regeringar liksom civilsamhällesorganisationer, kvinnor och unga.

 • Sudan - avrådan

  UD avråder från alla resor till samtliga delstater i Darfur-området (Northern Darfur, Western Darfur, Central Darfur, Southern Darfur, Eastern Darfur), delstaterna Western Kordofan, Southern Kordofan och Blue Nile, Gränsområdet till Eritrea (inom 50 km från gränsen) i delstaten Red Sea, området söder om vägen mellan Sennar och El Fasher i delstaten Northern Kordofan samt området söder om vägen mellan Sennar och El Fasher i delstaten White Nile. För övriga delar av Sudan avråder UD från icke nödvändiga resor. Avrådan gäller tills vidare.

 • Iran, Irak och Centralafrikanska republiken på utrikesministermöte

  Utrikesministrarna kommer att diskutera situationen i Iran och de ökade spänningarna mellan landet och USA på mötet i utrikesrådet den 15 juli. Irak och Centralafrikanska republiken står också på agendan när utrikesminister Margot Wallström träffar sina kollegor i Bryssel.

 • EU:s globala strategi och arbetsmetoder på EU:s utrikesråd

  Effektivare utrikes- och säkerhetspolitik och fredsprocessen i Mellanöstern var två av frågorna på dagordningen när utrikesminister Margot Wallström träffade sina utrikesministerkollegor 17 juni. Tillsammans med försvarsministrarna gjorde utrikesministrarna också en genomlysning av EU:s globala strategi.

 • Sudan, EU:s globala strategi och Mellanöstern på utrikesministermöte

  Effektivare utrikes- och säkerhetspolitik och situationen i Sudan är två av frågorna på dagordningen när utrikesminister Margot Wallström träffar sina europeiska kollegor 17 juni. Utrikesministrarna kommer även att göra en genomlysning av EU:s globala strategi tillsammans med försvarsministrarna.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 50

  Veckan som gick i säkerhetsrådet: Arriamöte om förhindrande av folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten, Afghanistan, Sudan/Darfur, Internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler (IRMCT/MICT), Iran/icke-spridning, Haiti/MINUSJUSTH, resolution om polis, rättsliga frågor och kriminalvård, Centralafrika/UNOCA, resolution om Centralafrikanska republiken (MINUSCA, resolution om gränsöverskridande humanitärt stöd till Syrien, Libanon, Jemen, Sudan/ICC. Golanhöjderna/UNDOF, Kosovo.

 • Nya ambassadörer till Sverige

  Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen 4 oktober 2018 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

 • Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Sudan 2018–2022

  Sveriges utvecklingssamarbete med Sudan ska, inom ramen för denna strategi, bidra till hållbar fred, förbättrade förutsättningar för god samhällsservice samt stärkt motståndskraft. Strategin ska gälla under perioden 2018–2022 och omfatta sammanlagt 1 200 miljoner kronor.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 6

  Föregående vecka i säkerhetsrådet: Syrien/kem, Syrien/hum, öppen debatt om rådets arbetsmetoder, Kosovo/UNMIK, Irak/UNAMI, ISIL/Daesh, Maldiverna, Sudan/sanktionsregim.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 5

  Föregående vecka i säkerhetsrådet: Mandatförlängning för FN:s insats på Cypern (UNFICYP), förlängning av sanktionsregim avseende Centralafrikanska republiken (CAR), ordförandeuttalande om FN:s kontor för Västafrika och Sahel (UNOWAS), möte om Syrien/hum, ordförandeuttalande om FN:s och AU:s gemensamma insats i Darfur (UNAMID), pressuttalande om attack mot FN:s insats i Demokratiska republiken Kongo (DRK) och möte i sanktionskommittén för Sudan.