Sudan

Sverige har bilaterala relationer med Sudan och representeras av svenska ambassaden i Khartoum. Ambassadören är även sidoackrediterad till Sydsudan, Tchad och Centralafrikanska Republiken (CAR). En ny resultatstrategi för utvecklingssamarbetet med Sudan antogs av regeringen i december 2013 för treårsperioden 2014-2016. Stödet uppgår till 120 mnkr per år och skall fokuseras på konflikthantering i Darfur samt stöd till MR och civilsamhället. Sverige har vidare ett omfattande humanitärt bistånd till Sudan. Ett antal svenska företag handlar med och investerar i Sudan. Sveriges Sudanpolitik drivs framför allt inom ramen för EU. EU:s politik till Sudan förmedlas bland annat av EU:s särskilde representant för Afrikas horn, EUSR Rondos, som regelbundet besöker regionen och för dialog med regeringen i Khartoum.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet