Sydafrika

De nära relationerna mellan Sverige och Sydafrika inleddes på 1960-talet när regeringen och en stor del av folkrörelsen i Sverige bidrog till kampen mot apartheid genom omfattande och långtgående politiskt och humanitärt stöd. Efter de första demokratiska valen 1994 undertecknade Sverige och Sydafrika ett avtal om reguljärt utvecklingssamarbete. Då Sydafrika med tiden blivit ett så kallat övre medelinkomstland har det svenska bilaterala utvecklingssamarbetet fasats ut under åren 2009-2013 och avslutades vid årsskiftet 2013/2014. Även om Sverige inte längre ger något bilateralt bistånd till Sydafrika, så fortsätter Sverige ändå att bidra genom flertalet multilaterala organisationer, såsom FN.

Samarbetet mellan Sverige och Sydafrika bedrivs idag på flera nivåer: bilateralt genom handel, regionalt för att stärka fred, säkerhet och demokrati i Afrika och multilateralt genom EU och FN. 1999 skapade Sydafrika och Sverige en gemensam bi-nationell kommission (BNC) där gemensamma frågor inom politik, ekonomi, mänskliga rättigheter, utbildning, forskning och kultur diskuteras och utvecklas. BNC möts vartannat år under ledning av Sveriges vice statsminister och Sydafrikas vice-president.

Sveriges export till Sydafrika har ökat kraftigt; Sydafrika utgör nu en av Sveriges tjugo viktigaste exportmarknader. Antalet svenska företag i Sydafrika har också ökat och uppgår idag till runt 90 stycken. Den halvstatliga organisationen för främjande av svensk export och import, Business Sweden, har ett kontor i Johannesburg i Sydafrika sedan början på 1990-talet. Genom ett frihandelsavtal mellan EU och flera länder i Afrika råder nu till största del tullfrihet mellan Sverige och Sydafrika.

Den svenska turismen till Sydafrika har ökat påtagligt de senaste åren. Runt 45 000 svenska turister besöker landet varje år. Sverige har en ambassad i Pretoria och Sydafrika har en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 37 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida