Zambia

Sverige har goda förbindelser med Zambia. Diplomatiska relationer inleddes ett år efter självständigheten 1964 och utvecklingssamarbete har bedrivits sedan dess. Sverige har ett omfattande bistånd till Zambia, vilket styrs av en strategi som gäller för perioden 2018 – 2022 och omfattar 2,25 miljarder kronor (ca 450 miljoner kronor per år). Fokus ligger på: 1) mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet 2) jämlik hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt nutrition; samt 3) miljö, klimat, förnybar energi samt hållbar inkluderande ekonomisk utveckling och försörjning.

Det finns en väletablerad närvaro av svenska företag i Zambia. Svenska företagsintressen i landet är framförallt fokuserade på gruvnäring, kommunikation och energi. Handelsutbytet är begränsat.

Sverige har en ambassad i Lusaka med utsända både från Utrikesdepartementet och Sida. Zambia har en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Zambia

Prenumerera

Totalt 49 träffar.