Zambia

Sverige har goda förbindelser med Zambia som går tillbaka till tiden för landets självständighet. Inte minst har Sverige ett omfattande bistånd till Zambia, vilket styrs av en resultatstrategi som antogs år 2013. Strategin gäller perioden 2013 – 2017 och omfattar 1,75 miljarder svenska kronor (ca 350 MSEK per år). Fokus ligger på förbättrad hälsa, ökade möjligheter till arbete på landsbygden samt stöd för att starta och driva produktiva företag. Andra viktiga områden är demokratiskt ansvarsutkrävande och ökad kunskap om mänskliga rättigheter.

Ett 15-tal svenska och svenskanknutna företag är etablerade i Zambia. Svenska företagsintressen i landet är framförallt fokuserade på gruvnäring, kommunikation och energi.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 36 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida