Zimbabwe

Sverige strävar efter att stödja en demokratisk utveckling och bekämpa fattigdomen i Zimbabwe. De bilaterala relationerna mellan Sverige och Zimbabwe går tillbaka till tider av betydande bistånd från Sverige till befrielserörelserna. Sedan Zimbabwes självständighet 1980 har Sverige genom bistånd stött den ekonomiska och sociala utvecklingen, särskilt inom utbildning och hälsa.

Utgångspunkten för dagens svenska biståndsinsatser i Zimbabwe är att stödja demokratiska reformer och bidra till att fria och rättvisa val kan genomföras i landet. Sveriges insatser koncentreras till sektorerna demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. För att bidra till ett långsiktigt och hållbart demokratiskt samhälle genomförs också insatser för att öka utsatta gruppers tillgång till grundläggande social service inom hälsa och utbildning. Sverige avbröt 2001 det bilaterala utvecklingssamarbetet med Zimbabwes regering som svar på en allvarlig försämring av respekten för mänskliga rättigheter i landet. Biståndet har sedan dess kanaliserats genom organisationer inom det civila samhället och multilaterala organisationer. En ny strategi för Sveriges bistånd till Zimbabwe är under utarbetande.

EU införde 2002 restriktiva åtgärder i form av vapenembargo samt reserestriktioner och frysning av tillgångar för ett begränsat antal personer och företag som svar på allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. De senaste åren har EU vid ett antal tillfällen reviderat sina åtgärder gentemot Zimbabwe som svar på utvecklingen i landet. EU har inte sedan 2002 gett bistånd direkt till Zimbabwes regering. Möjligheten finns dock sen den första november 2014 då de sk. lämpliga åtgärderna löpte ut och därmed öppnar upp för ett mer långsiktigt bistånd och samarbete även med staten.

Handelsutbytet mellan Sverige och Zimbabwe är litet, med ett betydande exportöverskott. Svenska företag som Ericsson, Sandvik, Atlas Copco och SKF har en lång historia i landet. Det förekommer ett visst utbyte inom forskning och högre utbildning och även samarbete inom kultursektorn.

Sverige har en ambassad i Harare med utsända både från Utrikesdepartementet och Sida.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 25 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida