Argentina

Sverige och Argentina har goda bilaterala förbindelser. Kontakt mellan de två länderna etablerades så tidigt som 1834 då ett svenskt konsulat öppnades i Buenos Aires. Sveriges ambassad i Buenos Aires öppnades 1906. Sverige har även två konsulat i de argentinska provinserna Córdoba och Misiones. En svensk kyrka (ursprungligen en sjömanskyrka) återfinns i Buenos Aires samt en svensk förening och en svensk-argentinsk handelskammare. Den svenska kolonin uppskattas till ett par tusen personer, varav hälften bor i Buenos Aires.

Det senaste statsbesöket ägde rum 1998 när Argentinas dåvarande president Carlos Menem besökte Sverige. Under 2008 besökte den dåvarande svenska jordbruksministern Eskil Erlandsson Argentina och samma år besökte även miljöminister Andreas Carlgren landet. 2012 åkte riksdagens utrikesutskott till landet för möten med parlamentariker, argentinska regeringsföreträdare samt företrädare för det civila samhället. 2014 besökte den argentinska forskningsministern Lino Barañao Stockholm.

Sveriges varuexport till Argentina har under de senaste åren uppgått till omkring 1,5 miljarder SEK per år. Svensk import av varor från Argentina uppgår till runt 500 miljoner SEK per år. Mer än hälften av den svenska exporten till Argentina utgörs av traditionella svenska verkstadsprodukter. Telekomutrustning motsvarar en betydande andel av exporten. Andra viktiga poster är kemiska och farmaceutiska produkter samt papper. Sveriges import består framför allt av livsmedel (inte minst frukt och vin), råvaror och verkstadsprodukter. Sverige har en lång historia av industriella kontakter med Argentina. Alfa Laval som är det svenska företag som har varit längst i Argentina började sin försäljning 1894 och öppnade ett kontor 1914. Nu finns ca 40 svenska dotterbolag och 30 lokala agenter i landet. Den svensk-argentinska handelskammaren har 56 medlemmar med sammanlagt ca 25 000 direkt anställda (Securitas står för 15 000 utav dessa) och skapar ca 5 000 indirekta jobb. Sverige har ett bilateralt investeringsskyddsavtal samt ett dubbelbeskattningsavtal med Argentina. Sverige

Förhandlingar om ett associeringsavtal mellan EU och Mercosur pågår. Avtalet, som är högt prioriterat av Sverige, skulle ytterligare förbättra förutsättningar för handel, samarbeten och politiska förbindelser.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Argentina

Prenumerera

Totalt 14 träffar.