Bolivia

Sverige och Bolivia har haft bilaterala förbindelser under mer än 100 år som bland annat inkluderar ett omfattande och långsiktigt utvecklingssamarbete. 1995 öppnades ett kontor för svenskt utvecklingssamarbete i La Paz och 2010 blev kontoret en ambassad.

Det övergripande målet för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia är att befolkningen lever i en hälsosam och god miljö samt åtnjuter sina mänskliga rättigheter och demokratiskt deltagande. Utvecklingssamarbetet är koncentrerat till sektorerna demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter, utbildning samt naturresurser och miljö, med fokus på klimat. Samarbetet omfattar även forskningssamarbete och stöd genom svenska enskilda organisationer. Den förra regeringen beslutade i september 2013 att biståndet till Bolivia skulle fasas ut. Efter regeringsskiftet i Sverige 2014 beslutade man att avbryta utfasningen och återuppta utvecklingssamarbetet. Det svenska utvecklingssamarbetet med Bolivia uppgår till ca 125 miljoner kronor. Därtill kommer ca 40 miljoner för forskningssamarbete.

Bolivia är rikt på naturresurser och utöver de berömda gruvorna har Bolivia de näst största naturgasfälten i Sydamerika, efter Venezuela. Dotterbolag till svenska företag finns etablerade, bl. a Atlas Copco och ABB. I övrigt är några kända svenska varumärken vanliga, såsom Scania, SKF, Volvo, Ericsson, Husqvarna och Electrolux. Det svenska handelsutbytet med Bolivia har varit relativt begränsat under lång tid, men har de senaste åren vuxit något. Svensk varuexport till Bolivia uppgår till runt 500 miljoner SEK. Svensk import från Bolivia uppgår till ungefär 20 miljoner SEK. Importen från Sverige består huvudsakligen av maskiner och kapitalvaror för gruvnäringen, samt tillverkningsindustrin, medan exporten till Sverige från Bolivia mestadels rör frukt, nötter och sädesslag.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Bolivia

Prenumerera

Totalt 11 träffar.