Bolivia

Sverige och Bolivia har haft bilaterala förbindelser under mer än 100 år som bland annat inkluderar ett omfattande och långsiktigt utvecklingssamarbete. 1995 öppnades ett kontor för svenskt utvecklingssamarbete i La Paz och 2010 blev kontoret en ambassad.

Det övergripande målet för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia är att befolkningen lever i en hälsosam och god miljö samt åtnjuter sina mänskliga rättigheter och demokratiskt deltagande. Utvecklingssamarbetet är koncentrerat till sektorerna demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter, utbildning samt naturresurser och miljö, med fokus på klimat. Samarbetet omfattar även forskningssamarbete och stöd genom svenska enskilda organisationer. Den förra regeringen beslutade i september 2013 att biståndet till Bolivia skulle fasas ut. Efter regeringsskiftet i Sverige 2014 beslutade man att avbryta utfasningen och återuppta utvecklingssamarbetet. Det svenska utvecklingssamarbetet med Bolivia uppgår till ca 125 miljoner kronor. Därtill kommer ca 40 miljoner för forskningssamarbete.

Bolivia är rikt på naturresurser och utöver de berömda gruvorna har Bolivia de näst största naturgasfälten i Sydamerika, efter Venezuela. Dotterbolag till svenska företag finns etablerade, bl. a Atlas Copco och ABB. I övrigt är några kända svenska varumärken vanliga, såsom Scania, SKF, Volvo, Ericsson, Husqvarna och Electrolux. Det svenska handelsutbytet med Bolivia har varit relativt begränsat under lång tid, men har de senaste åren vuxit något. Svensk varuexport till Bolivia uppgår till runt 500 miljoner SEK. Svensk import från Bolivia uppgår till ungefär 20 miljoner SEK. Importen från Sverige består huvudsakligen av maskiner och kapitalvaror för gruvnäringen, samt tillverkningsindustrin, medan exporten till Sverige från Bolivia mestadels rör frukt, nötter och sädesslag.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök