Kanada

Sverige och Kanada har mycket goda relationer. Samsynen är ofta stor i den kanadensiska och svenska utrikespolitiken. Kanada är medlem i många framträdande internationella organ såsom FN, G7-gruppen, försvarsalliansen NATO och den regionala organisationen OAS.

Sverige är representerat i Kanada genom ambassaden i Ottawa. Dessutom finns så kallade honorärkonsuler på ett tiotal orter. Business Sweden har ett handelskontor i Toronto och där finns även en svenskkanadensisk handelskammare.

Det finns över 100 stycken svenska företag representerade i Kanada. Sveriges totala export till Kanada uppgick till 776 miljoner kronor år 2014 medan importen nådde 2871 miljoner kronor samma år. De största produktkategorierna som exporteras från Sverige till Kanada är läkemedel, mineraloljeprodukter, telekomutrustning, bilar, maskiner och apparater samt järn och stål. Importen består av bland annat maskiner och apparater, flygplan, mät- och kontrollinstrument samt koppar.

Sedan några år finns en bilateral överenskommelse mellan Sverige och Kanada (Canada-Sweden Youth Exchange Program), som gör det möjligt för ungdomar från de båda länderna att få arbets- och uppehållstillstånd för upp till ett år enligt ett förenklat förfarande.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Kanada

Prenumerera

Totalt 55 träffar.