Panama

Sveriges export till Panama uppgick till 302 miljoner SEK år 2018. Sveriges import från landet uppgick till 113 miljoner SEK samma år. De främsta exportvarorna till landet är maskiner för elektricitet- och energidistribution, kemikalier och medicin. Den viktigaste importvaran är frukt. Ett flertal svenska företag har kontor i Panama, av vilka Ericsson är det största. Flera företag finns också representerade genom dotterbolag. 2008 undertecknades ett bilateralt investeringsavtal mellan Sverige och Panama. 2012 undertecknade Sverige och Panama ett informationsutbytesavtal i skatteärenden.

Ett associeringsavtal mellan EU och Centralamerika trädde i kraft i Panama 2013. Associeringsavtalet utgörs av tre pelare: politisk dialog, utvecklingssamarbete och frihandel.

Sveriges ambassadör i Guatemala är sidoackrediterad till Panama. Sverige har ett honorärt generalkonsulat i Panama City.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Panama

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4 träffar.