Saint Christopher och Nevis

Sveriges förbindelser med Saint Christopher (i dagligt tal St. Kitts) och Nevis handhas av en Stockholmsbaserad ambassadör som regelbundet gör resor i regionen. Sverige har ett honorärkonsulat i landet som är placerat i huvudstaden Basseterre. Handelsutbytet är relativt begränsat, med en årlig svensk varuexport till landet om ungefär 10 miljoner SEK, huvudsakligen bestående av telekomutrustning samt spannmål. Den svenska importen från St. Kitts and Nevis är mycket begränsad.

Ansträngningar görs för att diversifiera ekonomin och bland annat utveckla jordbrukssektorn, som tidigare var helt inriktad på sockerproduktion, och få fram en mer kunskapsbaserad ekonomi. Landets största inkomstkälla är emellertid turismen, som man också försöker utveckla både på St. Kitts och på Nevis.

På Nevis har man också kommit förhållandevis långt med satsningar på alternativ energi. Ett av regionens första vindkraftverk har färdigställts och man försöker nu få finansiering för ett större bergvärmeprojekt, som skulle kunna tillhandahålla all el som behövs för både Nevis och St. Kitts och även räcka till för export.

St. Kitts and Nevis är medlem i den regionala samarbetsorganisationen CARICOM, Caribbean Community,samt den subregionala OECS, Organization of the Eastern Caribbean States och använder den östkaribiska dollarn som sin valuta.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.