Afghanistan

Sverige har haft relationer med Afghanistan sedan 1930-talet. Sedan 2008 har Sverige en diplomatisk närvaro genom en ambassad i Kabul. Förutom att stärka våra bilaterala relationer med Afghanistan och främja vår insyn och vårt inflytande i det internationella samarbete som sker i Afghanistan, bland annat genom EU och FN, fungerar ambassaden som ett nav för Sveriges samlade insatser i landet. Sverige har under åren bidragit såväl militärt som med utvecklingsinsatser. Sedan 2014 ligger tonvikten i det svenska engagemanget på långsiktigt stats- och fredsbyggande och politiskt stöd.

Afghanistan är sedan 2013 det största mottagarlandet för svenskt bistånd. I juni 2014 antogs en ny resultatstrategi för Afghanistan som omfattar 4,8 miljarder kronor för perioden 2014-2019. Biståndets fokus är på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, samt på utbildning och ekonomisk utveckling.

Mellan 2002-2014 bidrog Sverige till den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) som hjälpte den afghanska regeringen att upprätthålla säkerheten i landet. Sedan 2015 bidrar Sverige till Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM). Det svenska styrkebidraget är cirka 35 personer, varav majoriteten arbetar som rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Utöver den diplomatiska närvaron, det svenska biståndet och det militära bidraget var Sverige under flera år en av de största deltagarna i EU:s polisinsats (EUPOL). EUPOL missionen avslutades i december 2016.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 54 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida