Afghanistan

Sverige har haft diplomatiska relationer med Afghanistan sedan 1930-talet. Sedan 2008 har Sverige en diplomatisk närvaro genom en ambassad i Kabul. Ambassaden fungerar som ett nav för Sveriges samlade insatser i landet och arbetar bland annat för att främja våra bilaterala relationer med Afghanistan liksom att stärka banden länderna emellan. Därtill deltar Sverige aktivt i det multilaterala arbetet som exempelvis bedrivs genom EU och FN i Afghanistan.  Utöver utsända från Utrikesdepartementet och lokalanställd personal finns på ambassaden personal från Sida, Folke Bernadotteakademin, Migrationsverket och Polisen. Sverige har under åren bidragit såväl militärt som med utvecklingsinsatser. Sedan 2014 ligger tonvikten i det svenska engagemanget på långsiktigt stats- och fredsbyggande samt politiskt stöd.

Afghanistan är sedan 2013 det största mottagarlandet för svenskt bistånd. Sverige har gjort ett politiskt åtagande att bidra med 8–8,5 miljarder kronor i utvecklingssamarbete under 2015–2024. Biståndsstrategin för 2021–2024 omfattar 3 288 miljoner kronor SEK. Biståndets fokus är på mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet, utbildning, hälsa, fred och ekonomisk utveckling med fokus på miljömässig hållbarhet.

Mellan 2002 och 2014 bidrog Sverige till den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) som hjälpte den afghanska regeringen att upprätthålla säkerheten i landet. Från 2015 till maj 2021 bidrog Sverige till Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM).

Afghanistans president Ashraf Ghani besökte Sverige 2015. Utrikesminister Margot Wallström besökte Afghanistan 2017.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Afghanistan

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 28 träffar.