Afghanistan

Sverige har haft relationer med Afghanistan sedan 1930-talet. Sedan 2008 har Sverige en diplomatisk närvaro genom en ambassad i Kabul. Förutom att stärka våra bilaterala relationer med Afghanistan och främja vår insyn och vårt inflytande i det internationella samarbete som sker i Afghanistan, bland annat genom EU och FN, fungerar ambassaden som ett nav för Sveriges samlade insatser i landet. Sverige har under åren bidragit såväl militärt som med utvecklingsinsatser. Sedan 2014 ligger tonvikten i det svenska engagemanget på långsiktigt stats- och fredsbyggande och politiskt stöd.

Afghanistan är sedan 2013 det största mottagarlandet för svenskt bistånd. I juni 2014 antogs en ny resultatstrategi för Afghanistan som omfattar 4,8 miljarder kronor för perioden 2014-2019. Biståndets fokus är på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, samt på utbildning och ekonomisk utveckling.

Mellan 2002-2014 bidrog Sverige till den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) som hjälpte den afghanska regeringen att upprätthålla säkerheten i landet. Sedan 2015 bidrar Sverige till Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM). Det svenska styrkebidraget är cirka 35 personer, varav majoriteten arbetar som rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Utöver den diplomatiska närvaron, det svenska biståndet och det militära bidraget var Sverige under flera år en av de största deltagarna i EU:s polisinsats (EUPOL). EUPOL missionen avslutades i december 2016.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 55 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida
 • Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 52

  Säkerhetsrådssalen är tom

  Veckan som gick i säkerhetsrådet: Inga formella möten hölls. Pressuttalanden om terroristattacker i Afghanistan och Libyen, samt om Guinea-Bissau. Sverige anordnade ett särskilt möte för säkerhetsrådets nuvarande och inkommande medlemmar för att diskutera situationen i Syrien, inklusive situationen i nordöstra Syrien. Detta är det sista veckobrevet under Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018, som avslutas vid midnatt den 31 december. SR-SAM avvecklas från och med detta datum. Eventuella frågor kopplade till Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd kan därefter ställas till UD-FN.

  Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 52
 • Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 50

  Handskak framför flaggor.

  Veckan som gick i säkerhetsrådet: Arriamöte om förhindrande av folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten, Afghanistan, Sudan/Darfur, Internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler (IRMCT/MICT), Iran/icke-spridning, Haiti/MINUSJUSTH, resolution om polis, rättsliga frågor och kriminalvård, Centralafrika/UNOCA, resolution om Centralafrikanska republiken (MINUSCA, resolution om gränsöverskridande humanitärt stöd till Syrien, Libanon, Jemen, Sudan/ICC. Golanhöjderna/UNDOF, Kosovo.

  Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 50
 • Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

  I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan till och med den 31 december 2019. Det svenska styrkebidraget ska bestå av högst 50 personer på plats. Om situationen så kräver, ska det finnas möjlighet att utöver själva styrkebidraget tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka om högst 150 personer.

  Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 34

  Veckan i säkerhetsrådet: Fredsprocessen i Mellanöstern, Afghanistan, ISIL/al-Qaida, Burundi, Mali.

  Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 34
 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 33

  Veckan som gått i säkerhetsrådet: möte om Libanon/UNIFIL samt pressuttalanden om DR Kongo och Afghanistan.

  Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 33
 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 30

  FN:s säkerhetsråd

  Veckan i säkerhetsrådet: Afghanistan, Libanon, Etiopien/Eritrea, Myanmar, MEPP, Syrien i det politiska respektive humanitära spåret, Cypern, DRK, Sydsudan, Colombia.

  Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 30
 • Kompletterande strategi för Folke Bernadotteakademins Utvecklingssamarbete och fredsfrämjande i Afghanistan 2018-2019

  Folke Bernadotteakademins (FBA) uppdrag inom ramen för denna strategi ska komplettera resultatstratregin för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan 2014-2019 och bidra till förbättrad kapacitet för en fredlig och inkluderande samhällsutveckling i Afghanistan.

  Kompletterande strategi för Folke Bernadotteakademins Utvecklingssamarbete och fredsfrämjande i Afghanistan 2018-2019
 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 18

  Säkerhetsrådets sal, New York.

  Veckan som gick i säkerhetsrådet: Polen tog över rådsordförandeskapet för maj månad, rådsresa till Bangladesh och Myanmar, slutsatser om Mali/barn och väpnad konflikt, pressuttalande om terroristattackerna i Afghanistan.

  Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 18
 • Kompletterande strategi för att stärka kvinnors deltagande i fredsansträngningar i Afghanistan

  Regeringen har idag fattat beslut om en kompletterande strategi för Folke Bernadotteakademins fredsfrämjande insatser i Afghanistan för perioden 2018-2019. Fokus är på kvinnors deltagande.

  Kompletterande strategi för att stärka kvinnors deltagande i fredsansträngningar i Afghanistan
 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 12

  Denna vecka i rådet: Den humanitära situationen i DR Kongo, Syrien, Libanon, Libyen, MINURSO/Västsahara, Tchadsjöregionen, briefing om kopplingen mellan konflikt och hunger, förlängt mandat för expertpanelen för den s.k. 1718-kommittén (Nordkorea), ordförandeuttalande om den s.k. residualmekanismen, pressuttalanden om Demokratiska republiken Kongo (DRK) samt terroristattack i Afghanistan.

  Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 12