Kambodja

Sverige och Kambodja etablerade diplomatiska relationer 1961. Ländernas relationer domineras av utvecklingssamarbetet. Sverige var ett av de första länderna som gav humanitärt bistånd till Kambodja redan 1979. Det övergripande målet för utvecklingssamarbetet är att bidra till Kambodjas egna ansträngningar för att bekämpa fattigdomen samt att stödja utvecklingen av demokratin och att öka respekten för de mänskliga rättigheterna. Sverige och Kambodja har en bilateral dialog om mänskliga rättigheter. En ny resultatstrategi för Kambodja antogs 2014. Kambodja var ett av de första länderna som anslöt sig till Global Deal som Sverige lanserade 2016. 

Handelsrelationerna länderna emellan är begränsade, men ett ökande antal svenska företag är verksamma i Kambodja. Kambodjas varuhandel med Sverige uppgick till sammanlagt 0,8 miljarder svenska kronor 2019.

År 2010 öppnade Sverige en ambassad i Kambodja.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Kambodja

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 8 träffar.