Kina

Sverige upprättade, som första västland, diplomatiska förbindelser med Folkrepubliken Kina redan 1950. Våra kontakter går dock tillbaka ända till Ostindiska kompaniets dagar på 1700-talet.

Utformningen av relationer till Kina är i dag ett viktigt inslag i Sveriges utrikespolitik. Sverige har ett omfattande utbyte med Kina och en politisk dialog om bland annat internationella frågor och mänskliga rättigheter. Sverige har även tagit flera initiativ inom handelsfrämjande och utvecklingssamarbete. Det svenska biståndet till Kina fasades ut 2013. Vi har även ett aktivt utbyte inom kultur, utbildning och forskning.

Genom vidgade kontaktytor, ekonomiskt utbyte, samarbetsprojekt och ökad bredd i de mellanfolkliga förbindelserna fortsätter Sverige att stödja framväxten av ett kinesiskt civilsamhälle, vilket på sikt även främjar demokratiseringen och respekten för de mänskliga rättigheterna.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Kina

Prenumerera

Totalt 89 träffar.