Albanien

Sverige har diplomatiska förbindelser med Albanien sedan 1969 och har en ambassad i Tirana. Albanien har en ambassad i Stockholm.

Sverige stödjer den pågående omfattande reformprocess som syftar till ett framtida albanskt medlemskap i EU. Ett Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Albanien och EU trädde i kraft 2009 och 2014 blev Albanien ett kandidatland till EU. Sedan 2010 råder viseringsfrihet för resor mellan Albanien och EU. Albanien blev medlem i Nato 2009.

Sveriges reformsamarbete med Albanien styrs av Resultatstrategin för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014–2020. Stödet till Albanien uppgår årligen till ca 100 miljoner kronor. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till att hjälpa Albanien att förbereda sig för ett EU-medlemskap genom stöd främst inriktat på: 1) ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling 2) stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan.

Det svenska stödet genomförs samordnat med/eller som komplement till de insatser som genomförs inom ramen för EU:s instrument för förmedlemsskapsstöd (IPA) som uppgår till ca 11,7 miljarder euro för hela regionen under perioden 2014–2020.

Ett tiotal svenska företag finns på plats i Albanien. Därtill deltar de svenska myndigheterna Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Naturvårdsverket, Skatteverket, Lantmäteriet och Statistiska centralbyrån i genomförandet av det svenska reformsamarbetet med Albanien.

Den svenska charterturismen till Albanien har ökat under de senaste åren.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 24 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida