Albanien

Sverige har en ambassad i Albanien sedan december 2010 då det dåvarande sektionskansliet uppgraderades från sektionskansli till ambassad. Sveriges ambassadör i Skopje, Mats Staffansson, är sidoackrediterad i Albanien. I hans frånvaro leds ambassaden av Johan Ndisi som chargé d'affaires, a.i.. Vid myndigheten arbetar även två utsända från Sida placerade, ytterligare en UD-utsänd samt åtta lokalanställda.

Sveriges och Albaniens handelsrelationer har varit ganska begränsade. För att främja framtida utveckling av dessa förbindelser har en rad gemensamma projekt genomförts, bl.a. i maj 2012 då Exportrådet i samarbete med ambassaderna i Tirana, Skopje och Pristina organiserade ett handelsseminarium i Stockholm med temat "Tre marknader – många möjligheter".

Sveriges utvecklingssamarbete med Albanien styrs av en resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014-2020. Strategin beräknas omfatta totalt ca 8 miljarder kronor och stödet till Albanien beräknas uppgå till ca 80 miljoner kronor/år. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU genom stöd främst inriktat på att 1) öka ländernas ekonomiska integrering med EU och deras marknadsekonomiska utveckling 2) bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan. Det svenska stödet kommer fortsatt prioritera insatser inom jämställdhetsområdet. Stödet anpassas till respektive lands förutsättningar och utmaningar i EU-närmandet.

Sverige bidrar även genom EU:s instrument för förmedlemsskapsstöd (Instrument for Pre-accession Assistance, IPA II) 2014-2020. IPA II förmedlar det finansiella stödet för genomförande av EU:s utvidgningspolitik. Stödet omfattar länderna på Västra Balkan och Turkiet. IPA II kommer att ha en total finansiering på cirka 11,7 miljarder EUR vilket i stort sett är oförändrat jämfört med tidigare finansiella period (IPA 2007-2013). Stödet ska främja ländernas fortsatta närmande till EU och beräknas omfatta ca 90 meuro/år för Albanien.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 22 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida