Belgien

Sverige har sedan lång tid tillbaka nära och mycket goda relationer med Belgien. Redan på 1600-talet invandrade drygt tusentalet vallonska familjer till Sverige. Genom sin yrkesskicklighet och entreprenörskap bidrog de till att utveckla det svenska järnbruket. Idag präglas de svensk-belgiska förbindelserna av samarbete inom EU och ett betydande handelsutbyte.

Ambassadören bedriver den löpande dialogen med Belgiens regering, inte minst i EU-frågor, samt främjar de ekonomiska och kulturella förbindelserna mellan länderna. Sverige har honorärkonsulat i Liège och i Antwerpen samt ett konsulärt kontor i Bryssel som lyder under konsulatet i Antwerpen. Förutom det Stockholmsbaserade sändebudet har Sverige en ständig representation vid EU och en delegation vid Nato i Bryssel. De båda kungahusen har goda relationer och Kung Philippe/Filip är barnbarn till framlidne drottning Astrid av Belgien, född svensk prinsessa.

Belgien är en viktig exportmarknad för svenska företag. Det finns för närvarande cirka 200 svenskrelaterade företag representerade i landet. De viktigaste exportvarorna är transportmedel, tillbehör till motorfordon, verkstadsprodukter samt kemiska produkter. Belgien är också ett viktigt transitland för svenska produkter som skeppas via hamnen i Antwerpen.

Antalet svenska medborgare som bor i Belgien uppgår till närmare 8000 personer. En skandinavisk skola ligger i Waterloo söder om Bryssel och Europaskolan har en svensk sektion. Drygt 1200 svenskar arbetar inom EU-institutionerna.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Belgien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 34 träffar.