Bosnien-Hercegovina

Sverige har ambassad i Sarajevo sedan 1995. Idag har ambassaden 6 utsända svenska och 13 lokalt anställda tjänstemän, och sedan 2013 är Fredrik Schiller Sveriges ambassadör i Bosnien och Hercegovina (BiH). Business Swedens (tidigare Exportrådet) kontor i Belgrad har ansvar för den bosniska marknaden. Bosnien och Hercegovina har en ambassad i Stockholm och sedan 2013 är Jadranka Kalmeta landets ambassadör till Sverige.

Sverige delar BiH:s strategiska målsättning att bli en medlem av den Europeiska unionen och stöder landet i den omfattande moderniserings- och demokratiseringsprocess som EU-närmandet innebär. Vid EU:s toppmöte i Thessaloniki 2003 gavs BiH och de andra länderna på Västra Balkan ett EU-perspektiv genom den så kallade stabiliserings- och associeringsprocessen (SAp). 2005 inleddes förhandlingar med BiH om ett stabiliserings- och associeringsavtal som kunde undertecknas 2008. En interimsöverenskommelse med EU om handel och handelsrelaterade frågor trädde ikraft 2008.

Sedan krigsslutet 1995 uppgår det totala stödet till BiH till fyra miljarder SEK. Sveriges reformsamarbete med BiH styrs av en resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014-2020. Stödet till BiH beräknas uppgå till ca 170 miljoner kronor/år. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU. Sverige bidrar även genom EU:s instrument för förmedlemsskapsstöd (Instrument for Pre-accession Assistance, IPA II) 2014-2020. IPA II förmedlar det finansiella stödet för genomförande av EU:s utvidgningspolitik.

Det kommersiella utbytet mellan Sverige och BiH ökar, men är fortfarande relativt litet. 2013 uppgick den svenska exporten till 170 MSEK och importen från BiH uppgick till 314 MSEK. Ett femtontal svenska företag har egna bolag eller representationskontor i Sarajevo. I oktober 2005 startades på privat initiativ en svensk-bosnisk handelskammare, som hjälper svenska och bosniska företag att etablera sig på respektive marknad.

I samband med kriget 1992-1995 tog Sverige emot över 60 000 bosniska flyktingar. I dag finns ca 80 000 personer med bosniskt ursprung i Sverige, varav drygt 56 000 har svenskt medborgarskap.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 26 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida