Island

De bilaterala relationerna länderna emellan är mycket goda. Besöksutbytet är jämnt och spänner över en rad olika områden. Bland Islands och Sveriges många gemensamma kärnfrågor kan nämnas mänskliga rättigheter och jämställdhet. Viktiga samarbetsområden är bland annat det nordiska samarbetet, Östersjösamarbetet och Arktiska rådet.

Island har inte något eget militärt försvar. Grundvalen i säkerhetspolitiken utgörs av 1951 års bilaterala försvarsavtal med USA samt medlemskapet i Nato. Island har sedan 2007 överenskommelser med Norge och Danmark om bevaknings- och räddningssamarbete. Övervakning av isländskt luftrum sker periodvis med flygplan från olika Nato-länder. Sverige och Finland har deltagit i en luftrumsövervakning - "Iceland Air meet" tillsammans med Danmark, Island och Norge.

Den svenska exporten till Island går mot en återhämtning efter den ekonomiska krisen 2008 och har ökat de senaste åren. Det är dock långt kvar till den nivå Sverige hade före krisen. 2008 uppgick exporten till ca 4 mdr kr, men sjönk till 1,5 mdr kr 2010 för att sedan stiga under 2013 till 1,8 mdr kr.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 129 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida