Italien

Sverige har sedan lång tid tillbaka goda relationer till Italien. Kulturutbytet har en central plats i samarbetet. Svenska Rom-institutet bedriver forskning inom arkeologi och konstvetenskap och i San Remo finns Alfred Nobels villa som nu är museum och på Capri Axel Munthes Villa San Michele. Skandinaviska föreningen i Rom (Circolo Scandinavo) utlyser vistelsestipendier till nordiska konstutövare.

Idag omfattar det bilaterala samarbetet flera olika samhällsområden, bland annat hälso- och sjukvård, forskning och utveckling samt kreativa näringar. Italien är en viktig handelspartner och många svenska företag är verksamma i landet. Verkstadsprodukter, järn och stål, papper, läkemedel telekomutrustning och livsmedel utgör sektorer där Sverige har särskild möjlighet att få genomslag på den italienska marknaden.

Inom EU samarbetar vi bland annat för att främja handel och investeringar, forskning och utveckling samt för att utveckla den inre marknaden. Vi värnar båda grundläggande fri- och rättigheter samt samarbetar internationellt bland annat inom ramen för fredsfrämjande insatser.

Turister från Italien utgör en av de största turistgrupperna i Sverige. Många svenskar besöker Italien och 558 000 resor gjordes under 2018. Uppskattningsvis sextontusen svenska medborgare är bosatta i landet. Studenter från Italien utgör den femte största gruppen Erasmusstudenter i Sverige.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Italien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 20 träffar.