Spanien

Sverige och Spanien har mycket goda bilaterala relationer. Förbindelserna präglas av samarbetet inom EU, ett betydande handelsutbyte samt ett stort mellanfolkligt utbyte genom turism och utbildning. I många utrikespolitiska frågor råder bred samsyn, såsom vad gäller demokrati och MR, nedrustning, jämställdhet och miljö/klimat. De ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Spanien är omfattande. Spanien är Sveriges trettonde största exportmarknad och står för 2,1 procent av svensk export. Fordon, trä och papper, mediciner, järn och stål, teleutrustning och elektronik utgör de största produktgrupperna. 1,4 procent av svensk import kommer från Spanien. Verkstadsprodukter, halvfabrikat, livsmedel (frukt och vin) samt kemiska produkter är de största produktgrupperna. Det finns närmare 600 svenska företag med majoritetsägande från Sverige och 200 helägda svenska företag i Spanien.

Spanien är det främsta turistmålet för svenskar. Barcelona är svenskarnas vanligaste weekend-destination och Gran Canaria det främsta charterresmålet. Cirka 1,5 miljoner svenskar reser varje år till Spanien och omkring 90 000 svenskar bor i landet mer eller mindre permanent. Antalet bosatta spanjorer i Sverige har ökat de senaste åren till omkring 5 000–6 000. Fler och nyetablerade flygförbindelser har ytterligare ökat förutsättningen för turistutbyte i båda riktningar.

Spanjorer är den nionde största gruppen utländska studenter i Sverige och den fjärde största från Europa. Sverige är den åttonde mest populära destinationen för spanska Erasmusstudenter med över 1 350 per år. Undervisning i svenska erbjuds på Spaniens officiella språkskolor och vid flera universitet i storstäderna. I Sverige är spanska näst störst i undervisning av utländska språk efter engelska.

Intresset för svensk kultur i Spanien illustreras bland annat av efterfrågan på Stieg Larssons böcker, med över tre miljoner sålda exemplar. Det ökade Sverigeintresset bekräftas av tilltagande spansk mediebevakning och rapportering om Sverige. I samband med den ekonomiska krisen har även intresset för Sverige som reformland ökat.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Spanien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 28 träffar.