Storbritannien

Sverige har sedan lång tid tillbaka nära och goda relationer till Storbritannien. Handelsfrågor har genom århundradena haft en central plats i samarbetet och var en viktig anledning till att länderna 1654 ingick ett vänskaps- och handelsavtal. Under senare år har intresset för Sverige och den svenska kulturen och livsstilen ökat i Storbritannien.

Idag omfattar samarbetet flertalet samhällsområden, utöver de kreativa näringarna bland annat hälsa och sjukvård, forskning och utveckling, klimat och miljö samt IT. Storbritannien är en av Sveriges främsta handelspartner och många svenska företag är verksamma i landet. E-hälsa (medicinsk teknik), energi- och miljöteknik, livsmedel, mode och den framväxande digitala ekonomin utgör sektorer där Sverige har särskild kompetens och erfarenhet i relation till den brittiska marknaden. De stora handelsvolymerna kommer från den traditionella industrin såsom papper, verkstadsindustri, järn/stål etc.

Inom EU är vi likasinnade i många frågor. Vi värnar båda bland annat frihandeln, globala fattigdomsfrågor, samverkar för att utveckla EU:s inre marknad, står varandra nära i klimatfrågan och samarbetar i internationella fredsfrämjande insatser. Den 23 juni 2016 hölls en folkomröstning om EU-medlemskapet och en majoritet av de brittiska väljarna röstade för att lämna EU-samarbetet. Den 29 mars 2017 anmälde Storbritanniens premiärminister Theresa May formellt att landet vill träda ur EU genom att hon skickade ett brev till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Därmed startade den så kallade artikel 50-processen. Sverige har varit drivande i utträdesförhandlingarna och verkat för bästa möjliga framtida EU-relation med Storbritannien. Läs vidare på regeringen.se/brexit för aktuell information om det brittiska utträdet ur EU.

Turister från Storbritannien utgör en av de största turistgrupperna i Sverige. Storbritannien är ett mycket uppskattat turistmål för svenskar. Det bor omkring 100 000 svenskar mer eller mindre permanent i landet, flertalet i eller i närheten av London. Storbritannien är ett populärt land för svenska Erasmusstudenter och besöksutbytet är omfattande på alla nivåer.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Storbritannien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 58 träffar.