Ukraina

Sveriges relationer med Ukraina är goda och har utvecklats kraftigt under senare år, bland annat genom ett intensivt besöksutbyte. Både statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström har besökt Ukraina, och Ukrainas före detta president Porosjenko har besökt Sverige.

Närmandet till EU är en viktig drivkraft för reformprocessen i Ukraina och EU:s relationer med Ukraina har fördjupats betydligt de senaste åren, inte minst inom ramen för det Östliga partnerskapet. EU och Ukraina har undertecknat ett associeringsavtal (AA), som också innebär att ett fördjupat frihandelsområde (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA) skapats mellan EU och Ukraina. Ukrainska medborgare kan sedan 2017 resa viseringsfritt till Schengenländerna.


Sveriges reformsamarbete med Ukraina styrs av en regional strategi med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014–2020. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU genom stöd främst inriktat på att 1) öka ländernas ekonomiska integrering med EU och deras marknadsekonomiska utveckling, 2) bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan. Det svenska stödet kommer fortsatt prioritera insatser inom jämställdhetsområdet. Stödet anpassas till respektive lands förutsättningar och utmaningar i EU-närmandet.

EU stödjer även Ukraina genom EU:s grannskapsinstrument (European Neighbourhood Instrument, ENI). Syftet med ENI är att främja fred, stabilitet och ekonomisk tillväxt i hela regionen genom att stödja politiska och ekonomiska reformer i de 16 partnerländerna. ENI har en total budget på cirka 15 miljarder EUR för perioden 2014–2020. Ukraina ingår också i Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P).

Ukraina utgjorde före den globala finanskrisen och konflikten med Ryssland en växande marknad för svenskt näringsliv. Omkring 100 svenska företag är aktiva i Ukraina och Sverige tillhör de 20 största investerarna i landet. Problem med avfallshantering, energiförbrukning och låg vattenkvalitet bidrar till ett stort intresse för svensk energi- och miljöteknik. Det låga löneläget i Ukraina bidrar till intresse från svenska företag för outsourcing, bland annat inom IT-sektorn.

Sverige har en ambassad i Kiev och Ukraina har en ambassad i Stockholm.

 

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Ukraina

Prenumerera

Totalt 115 träffar.