Ukraina

Sveriges relationer med Ukraina är goda och har utvecklats starkt under senare år, bl.a. genom ett intensivt besöksutbyte. Både statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström har besökt Ukraina, och president Porosjenko besökte Sverige i november 2016.


Ukrainas EU-närmande och samarbete inom ramen för EU:s så kallade Östliga partnerskap, är centralt vad gäller Sveriges relationer med Ukraina. Relationen mellan EU och Ukraina fördjupas gradvis och baseras på det Associeringsavtal (förkortat AA) som provisoriskt trädde i kraft 2014. Avtalet utgör det mest omfattande samarbetsavtal EU har med något partnerland. Kärnan i avtalet är det djupgående frihandelsområdet (DCFTA), vilket innebär att huvuddelen av tullar på handeln med EU avskaffas samtidigt som Ukraina gradvis anpassar sig till EU:s standarder och regler. EU har fattat beslut om att bevilja Ukraina viseringsfrihet och samtidigt införa en förstärkt suspenderingsmekanism i händelse av att den skulle missbrukas.


Sveriges reformsamarbete med Ukraina styrs av en regional strategi med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014-2020. Syftet med samarbetet är att bidra till Ukrainas närmande till EU genom stöd främst inriktat på att öka landets ekonomiska integration med EU och dess marknadsekonomiska utveckling, bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat; samt förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan.


EU stödjer även Ukraina genom EU:s grannskapsinstrument (European Neighbourhood Instrument, ENI). Syftet med ENI är att främja fred, stabilitet och ekonomisk tillväxt i hela regionen genom att stödja politiska och ekonomiska reformer i de 16 partnerländerna. ENI har en total budget på ca 15 miljarder EUR för perioden 2014-2020.


Ukraina utgjorde, före den globala finanskrisen och konflikten med Ryssland, en växande marknad för svenskt näringsliv. Omkring 100 svenska företag är aktiva i Ukraina och Sverige tillhör de tio största investerarna i landet. Problem med avfallshantering, energiförbrukning och låg vattenkvalitet bidrar till ett stort intresse för svensk energi- och miljöteknik. Det låga löneläget i Ukraina bidrar till intresse från svenska företag avseende outsourcing, bl.a. inom IT-sektorn.


Sverige har en ambassad i huvudstaden Kiev och Ukraina har en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 106 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida