Ungern

Sverige har sedan lång tid tillbaka mycket goda relationer med Ungern. Raoul Wallenbergs insatser för att rädda tusentals judar i Budapest under andra världskriget har skapat stor respekt och bidrar till Sverigebilden i landet. En rad evenemang har ägt rum i Budapest för att hedra Wallenbergs minne och för att uppmärksamma 70-årsminnet av förintelsen. Även Sveriges agerande och stödet från det svenska folket under Ungernrevolten 1956 har lagt en god grund för våra bilaterala förbindelser.

De svensk-ungerska förbindelserna präglas av samarbetet inom EU och ett betydande handelsutbyte. Svensk varuexport till Ungern utgörs huvudsakligen av kemiska och medicinska produkter, verkstadsprodukter samt transportmedel. Ett hundratal svenskrelaterade företag är verksamma i landet. Gripensamarbetet har stor betydelse för det svensk-ungerska samarbetet. Därtill arbetar ett 20-tal svenskar på flygbasen Pápa (piloter, logistiker, tekniker m.m.).

Ungefär 40 000 personer av ungersk härkomst bor i Sverige och många är ättlingar till flyktingarna som kom i samband med revolten 1956. Ungefär 500 svenskar studerar i Ungern, företrädesvis medicin och veterinärstudier.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Ungern

Prenumerera

Totalt 48 träffar.