Algeriet

Sveriges förbindelser med Algeriet går tillbaka till 1727, då länderna ingick ett freds-, handels- och sjöfartstraktat. Sverige var ett av de första länder som öppnade ett konsulat i landet, som var det första svenska konsulatet utanför Europa och Konstantinopel. Sverige har haft diplomatiska förbindelser med Algeriet sedan 1960-talet och har en ambassad i Alger. Algeriet har en ambassad i Stockholm.

Algeriet är en viktig handelspartner till Sverige och ett antal stora svenska företag finns representerade i landet. Den svenska exporten till Algeriet består främst av trä- och verkstadsprodukter och uppgick år 2013 till 3,3 miljarder kronor. Sveriges import från Algeriet består till stor del av petroleumprodukter och uppgick 2013 till 96 miljoner kronor. Business Swedens kontor i Casablanca, Marocko, täcker även den algeriska marknaden.

Sverige har ett begränsat utvecklingssamarbete med Algeriet inom ramen för den regionala samarbetsstrategin för Mellanöstern och Nordafrika som regeringen antog i september 2010. Det regionala stödet syftar till att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, stödja ett hållbart nyttjande av gränsöverskridande vattenresurser, samt verka för ekonomisk integration.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök