Algeriet

Det första bilaterala avtalet mellan Sverige och Algeriet undertecknades 1729. Svenska ambassaden i Alger öppnade efter Algeriets självständighet 1962. Algeriet har en ambassad i Stockholm sedan 1966.

Flera svenska företag finns representerade i Algeriet. Framförallt utgörs exporten av trävaru- och verkstadsprodukter. För uppdaterad handelsstatistik hänvisas till Kommerskollegium.

Sverige ger bistånd till de västsahariska flyktingar som finns i Tindouf i södra Algeriet. Inom ramen för Sveriges regionala utvecklingsstrategi för Mellanöstern och Nordafrika finns också ett utvecklingssamarbete med Algeriet.

Svensk turism till Algeriet är begränsad och det är få svenskar bosatta i landet.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Algeriet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 11 träffar.