Libanon

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Libanon är goda. Sverige och Libanon upprättade diplomatiska relationer 1947. Sedan inbördeskriget i Libanon finns det en relativt stor grupp exillibaneser i Sverige.

Handeln mellan Sverige och Libanon är begränsad. Sveriges export domineras av verkstadsprodukter och medicinska produkter. Libanons export utgörs främst av livsmedel.

Sveriges regionala strategi för utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika stödjer insatser i Libanon för att främja demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar regional ekonomisk utveckling och integration samt miljö, klimat och energi. Ett flertal svenska civilsamhällesorganisationer och deras lokala partners verkar i Libanon.

Sverige stödjer även insatser i Libanon kopplade till effekterna av konflikten i Syrien. Dessa omfattar såväl humanitärt bistånd som utvecklingssamarbete. Bland annat inom ramen för regeringens regionala strategi för Syrienkrisen (se Syrien) genomförs vissa insatser i Libanon. Sverige stödjer exempelvis flyktingar från Syrien samt utsatta libaneser genom humanitärt bistånd kanaliserat via FN, Röda Korset och andra internationella organisationer. Sverige stödjer även de palestinska flyktingarna i Libanon och regionen, inte minst genom FN:s hjälporgan för Palestinaflyktingar (UNRWA), där Sverige är en av de största givarna.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Libanon

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 40 träffar.

 • Libanon – avrådan

  Med anledning av förbättringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 19 september 2022 beslutat om att ändra avrådan för Libanon. Dagens uppdaterade beslut innebär att avrådan från att besöka ruinerna i Baalbek samt väg nummer 4 mellan Zahle och ruinerna i Baalbek undantas från avrådan. I övrigt är avrådan oförändrad. Avrådan i sin helhet följer nedan. Utrikesdepartementet avråder från alla resor till gränsområdet mot Syrien inom ett avstånd om 10 kilometer från syriska gränsen, samt till städerna Arsal och Hermel i provinsen Balbeek-Hermel. Utrikesdepartementet avråder också från alla resor till gränsområdet mot Golanområdet inom ett avstånd om 5 kilometer från den så kallade blå linjen. Avrådan från alla resor gäller även för det palestinska flyktinglägret Ain el-Helweh utanför staden Saida i provinsen Sydlibanon, samt Beiruts södra förorter (stadsdelen Dahiyeh) med undantag för den internationella flygplatsen och motorvägen till denna. Utrikesdepartementet avråder vidare från icke nödvändiga resor till staden och hela distriktet Tripoli i provinsen Nordlibanon; till hela distriktet Miniyeh-Danniyeh i provinsen Nordlibanon; till hela provinsen Akkar; till Bekaadalen med undantag för städerna Chtoura och Zahle i provinsen Bekaa, samt till de delar av provinserna Sydlibanon och Nabatiyeh som ligger söder om floden Litani, med undantag för staden Tyr och huvudvägen dit. Avrådan från icke nödvändiga resor omfattar även övriga palestinska flyktingläger. Avrådan gäller tills vidare.

 • Ändringar i inreseförbuden till Sverige

  Regeringen har i dag beslutat att göra ändringar i inreseförbuden till Sverige. Ändringarna innebär att alla resenärer inom EU/EES omfattas av samma krav vid inresa till Sverige. Skälen till beslutet är den ökande smittspridningen och en hemställan från Folkhälsomyndigheten. Listan över länder med godkända vaccinationsintyg justeras också. Ändringarna träder i kraft den 21 december.

 • Regeringen återinför inreseförbud till Sverige för resenärer från USA, Israel, Kosovo, Libanon, Montenegro och Nordmakedonien

  Regeringen har i dag beslutat om ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringarna gäller undantaget för personer som bor i vissa utpekade länder utanför EU och ligger i linje med ministerrådets uppdaterade rekommendation till EU:s medlemsstater.

 • Digital teknik, Etiopien och strategiska kompassen på EU-möte

  Utvecklingen i Etiopien är en av frågorna som utrikesminister Ann Linde ska diskutera med sina utrikesministerkollegor när de möts i Bryssel 12 juli. Utrikesministrarna ska även ta upp ny teknik ur ett geopolitiskt perspektiv och EU:s strategiska kompass samt ha en informell lunch med Israels nye utrikesminister Yair Lapid.

 • Ny ambassadör i Libanon

  Regeringen har idag utsett Ann Dismorr till ambassadör i Beirut.

 • Sanktioner och Turkiet på utrikesministermöte

  När utrikesminister Ann Linde träffade sina utrikesministerkollegor från EU-länderna i Bryssel 22 mars fattade de beslut om sanktioner för brott mot mänskliga rättigheter. Utrikesministrarna tog även upp samarbetet med länderna i det södra grannskapet och situationen i östra Medelhavet och EU:s relationer med Turkiet.

 • Turkiet och EU:s södra grannskap på utrikesministermöte

  Situationen i östra Medelhavet och EU:s relationer med Turkiet är två frågorna när utrikesminister Ann Linde möter sina ministerkollegor från EU-länderna i Bryssel 22 mars. Utrikesministrarna kommer även ta upp samarbetet med länderna i EU:s södra grannskap samt ha ett videomöte med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet.

 • Corona- och vaccinsamordning på videotoppmöte

  Statsminister Stefan Löfven träffar sina stats- och regeringschefskollegor på ett tvådagars videotoppmöte 25–26 februari. EU-ledarna ska diskutera corona- och vaccinsamordning på torsdagen. På fredagen kommer de ta upp utrikes- och säkerhetspolitik och relationerna med EU:s södra grannskap.

 • Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen

  Strategin beslutades initialt för perioden 2016-2020 och omfattade då sammantaget 1,8 miljarder kronor. Strategin förlängs att fortsatt gälla för 2021-2023, med en totalvolym för perioden 2016-2023 om 3,210 miljarder kronor.

 • Rekommendation att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar med tredje­länder om sam­arbete med Eurojust, 2020/21:FPM46

  Faktapromemoria gällande rekom­mendation till rådets beslut om bemyn­digande att inleda förhand­lingar om avtal mellan Europeiska unionen och Algeriet, Armenien, Bosnien och Herce­govina, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Tunisien och Turkiet om sam­arbete mellan Europeiska unionens byrå för straff­rättsligt sam­arbete (Eurojust) och de behöriga myndig­heterna för straff­rättsligt samarbete i dessa tredje­länder.

 • Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen ändras och förlängs till 2023

  Idag beslutar regeringen att ändra och förlänga den regionala strategin för Syrienkrisen, för perioden 2021-2023. Beslutet innebär en genomsnittlig ökning med 110 miljoner kronor per år för att bemöta den försämrade situationen för civila i Syrien och för syriska flyktingar och värdsamhällen i grannländerna.

 • Ny ambassadör i Libanon

  Regeringen har idag utsett Harriet Pedersen till ambassadör i Beirut.

 • Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Libanon

  Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Libanon samt en länk till rapporten i sin helhet.

 • Peter Eriksson besöker Libanon, Jordanien, Palestina och Israel

  Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, besöker Libanon, Jordanien, Palestina och Israel den 13-18 oktober för möten med regeringsföreträdare, multilaterala aktörer och civilsamhällesorganisationer.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 50

  Veckan som gick i säkerhetsrådet: Arriamöte om förhindrande av folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten, Afghanistan, Sudan/Darfur, Internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler (IRMCT/MICT), Iran/icke-spridning, Haiti/MINUSJUSTH, resolution om polis, rättsliga frågor och kriminalvård, Centralafrika/UNOCA, resolution om Centralafrikanska republiken (MINUSCA, resolution om gränsöverskridande humanitärt stöd till Syrien, Libanon, Jemen, Sudan/ICC. Golanhöjderna/UNDOF, Kosovo.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 47

  Veckan i säkerhetsrådet: Fredsprocessen i Mellanöstern (MEPP), Syrien/politiska spåret, fredsbevarande insatser i Afrika, Libanon/1701, Nordkorea, Burundi

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 33

  Veckan som gått i säkerhetsrådet: möte om Libanon/UNIFIL samt pressuttalanden om DR Kongo och Afghanistan.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 30

  Veckan i säkerhetsrådet: Afghanistan, Libanon, Etiopien/Eritrea, Myanmar, MEPP, Syrien i det politiska respektive humanitära spåret, Cypern, DRK, Sydsudan, Colombia.

 • EU och FN hade givarkonferens för Syrien

  När EU och FN tillsammans arrangerade den andra givarkonferensen för Syrien i Bryssel samlade deltagarna ihop totalt 4,4 miljarder dollar för 2018 och 3,4 miljarder dollar för 2019-2020 till humanitärt bistånd. Konferensen uttryckte också stöd för det FN-ledda arbetet med fredsprocessen. Kabinettssekreterare Annika Söder representerade Sverige på mötet.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 12

  Denna vecka i rådet: Den humanitära situationen i DR Kongo, Syrien, Libanon, Libyen, MINURSO/Västsahara, Tchadsjöregionen, briefing om kopplingen mellan konflikt och hunger, förlängt mandat för expertpanelen för den s.k. 1718-kommittén (Nordkorea), ordförandeuttalande om den s.k. residualmekanismen, pressuttalanden om Demokratiska republiken Kongo (DRK) samt terroristattack i Afghanistan.