Libanon

Den svenska ambassaden i Beirut stängdes 2001 av budgetskäl och ersattes av ett honorärt generalkonsulat. Ansvararet för verksamheten i Libanon lades istället på ambassaden i Damaskus. På grund av det försämrade säkerhetsläget i Syrien under 2012 beslutade utrikesdepartementet att tills vidare dra ned på verksamhet och personal på ambassaden i Damaskus. Den fortsatt svåra säkerhetsmässiga situationen har medfört att ambassaden inte är kontinuerligt bemannad och att delar av verksamheten bedrivs i anslutning till det honorära generalkonsulatet i Beirut. Libanon har en ambassad i Stockholm.

Sverige har ett begränsat utvecklingssamarbete med Libanon inom ramen för den regionala samarbetsstrategi för Mellanöstern och Nordafrika som regeringen antog i september 2010. Det regionala stödet syftar till att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, en hållbar användning av gränsöverskridande vattenresurser och ekonomisk integration. Efter kriget 2006 anordnade Sverige en givarkonferens i Stockholm om Libanons återuppbyggnad, vilken resulterade i omkring 6,7 miljarder kronor. Sveriges bidrag var cirka 145 miljoner kronor. Vidare deltog Sverige under 2006-2007 i Förenta nationernas insats i Libanon (UNIFIL). Sverige har även bidragit med bland annat personal för minröjningsarbete i södra Libanon.

Den svenska exporten till Libanon uppgick 2013 till 726 miljoner kronor och bestod framförallt av verkstadsprodukter. Den svenska importen från Libanon består främst av livsmedel som frukt och köksväxter och uppgick år 2013 till 82 miljoner kronor.

Sverige är en stor givare till FN:s organ för de palestinska flyktingarna (UNRWA), vars verksamhet i Libanon är omfattande. Sveriges stöd till UNRWA för 2013 uppgår till 334 miljoner kronor Stödet gör Sverige till UNRWA:s fjärde största nationella bidragsgivare.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet