Libanon

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Libanon är goda. Sverige och Libanon upprättade diplomatiska relationer 1947.

Handeln mellan Sverige och Libanon är begränsad. Sveriges export domineras av verkstadsprodukter (särskilt motorer och fordon) och medicinska produkter. Libanons export till Sverige domineras av livsmedel, främst frukt och kryddor. Sedan inbördeskriget i Libanon finns det en relativt stor grupp exillibaneser i Sverige.

Sverige har en regional strategi för MENA-regionen, som finansierar insatser i Libanon, för att främja demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet, ekonomisk utveckling och integration, samt miljö, klimat och energi. Svenska civilsamhällesorganisationer, och deras lokala partners, verkar i Libanon, inkl. Kvinna till Kvinna, Diakonia och Svenska Kyrkan.

Sverige arbetar även med insatser kopplade till effekterna konflikten i Syrien har i Libanon. Insatserna omfattar såväl politisk insatser som humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete. Inom ramen för regeringens regionala strategi för Syrienkrisen (se Syrien) genomförs vissa insatser i Libanon. Sverige stödjer till exempel flyktingar från Syrien samt utsatta libaneser genom humanitärt bistånd kanaliserat via FN, Röda Korset och andra internationella organisationer. Sverige stödjer även de Palestinska flyktingarna i Libanon och regionen, inte minst genom FN:s organ för de palestinska flyktingarna (UNRWA) som Sverige är en av de största givarna till.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Libanon

Prenumerera

Totalt 28 träffar.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 50

  Veckan som gick i säkerhetsrådet: Arriamöte om förhindrande av folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten, Afghanistan, Sudan/Darfur, Internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler (IRMCT/MICT), Iran/icke-spridning, Haiti/MINUSJUSTH, resolution om polis, rättsliga frågor och kriminalvård, Centralafrika/UNOCA, resolution om Centralafrikanska republiken (MINUSCA, resolution om gränsöverskridande humanitärt stöd till Syrien, Libanon, Jemen, Sudan/ICC. Golanhöjderna/UNDOF, Kosovo.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 47

  Veckan i säkerhetsrådet: Fredsprocessen i Mellanöstern (MEPP), Syrien/politiska spåret, fredsbevarande insatser i Afrika, Libanon/1701, Nordkorea, Burundi

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 33

  Veckan som gått i säkerhetsrådet: möte om Libanon/UNIFIL samt pressuttalanden om DR Kongo och Afghanistan.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 30

  Veckan i säkerhetsrådet: Afghanistan, Libanon, Etiopien/Eritrea, Myanmar, MEPP, Syrien i det politiska respektive humanitära spåret, Cypern, DRK, Sydsudan, Colombia.

 • EU och FN hade givarkonferens för Syrien

  När EU och FN tillsammans arrangerade den andra givarkonferensen för Syrien i Bryssel samlade deltagarna ihop totalt 4,4 miljarder dollar för 2018 och 3,4 miljarder dollar för 2019-2020 till humanitärt bistånd. Konferensen uttryckte också stöd för det FN-ledda arbetet med fredsprocessen. Kabinettssekreterare Annika Söder representerade Sverige på mötet.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 12

  Denna vecka i rådet: Den humanitära situationen i DR Kongo, Syrien, Libanon, Libyen, MINURSO/Västsahara, Tchadsjöregionen, briefing om kopplingen mellan konflikt och hunger, förlängt mandat för expertpanelen för den s.k. 1718-kommittén (Nordkorea), ordförandeuttalande om den s.k. residualmekanismen, pressuttalanden om Demokratiska republiken Kongo (DRK) samt terroristattack i Afghanistan.

 • Nya ambassadörer till Sverige

  Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen 25 januari 2018 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

 • Irak, Afrika, Mellanöstern och försvarssamarbete på utrikesministermöte

  När EU:s utrikesministrar träffades i Bryssel 11 december diskuterade de bland annat utvecklingen i Irak och Mellanöstern. De fattade också beslut om att inleda EU:s försvarssamarbete Pesco.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 34

  Denna vecka: fredsprocessen i Mellanöstern; Demokratiska republiken Kongo; Centralafrikanska republiken; Libanon/UNIFIL; Liberia/UNMIL; Sydsudan/UNMISS; Guinea Bissau; Mali.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 29

  Denna vecka innehöll diskussioner om bland annat Irak/UNAMI, Haiti/MINUSTAH/MINUJUSTH, Cypern/UNFICYP, fred och säkerhet i Afrika, Sydsudan/UNMISS, Libanon/UNIFL, sanktionsregimen mot ISIL/Da’esh och Al-Qaida, DRK, samt Jerusalem.