Oman

Sveriges fick sin första ambassadör till Oman 1974. Denne var sidoackrediterad från den svenska ambassaden i Jeddah i Saudiarabien. En omansk ambassadör ackrediterades till Stockholm några år senare. 1986 öppnade Sverige en ambassad i Muscat, vilken dock stängdes 1993 av budgetskäl. I samband med stängningen upprättades istället ett generalkonsulat i Muscat. Numera är Sveriges ambassadör i Saudiarabien sidoackrediterad till Oman medan Omans ambassadör till Sverige är placerad i Berlin.

Drygt 100 svenskar är bosatta i Oman. Under de senaste åren har ett flertal möten på hög nivå genomförts. Dåvarande utrikesministern Carl Bildt besökte Oman i mars 2010 och dåvarande handelsminister Ewa Björling besökte landet vid fyra tillfällen, mellan 2008 och 2013.

Svensk export till Oman har växt stadigt de senaste åren och uppgick till ungefär 1,4 miljarder kronor 2014. En stor del av denna export utgjordes av telekommunikationsutrustning, fordon och matvaror. Den svenska importen från Oman under samman period uppgick till ungefär 9,5 miljoner kronor. Svenskarnas resande till Oman har ökat under senare år och allt fler svenska resebolag erbjuder nu paketresor till landet, i synnerhet till Salalah.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Oman

Prenumerera

Totalt 4 träffar.