Västsahara

Västsahara är sedan början av 1960-talet upptaget på FN:s lista över icke-självstyrande områden som ska avkoloniseras. Då var området en spansk koloni och gick under namnet Spanska Sahara. 1975 annekterade Marocko området, varpå Spanien lämnade det. En svårlöst konflikt om områdets status råder sedan dess mellan Marocko och den västsahariska befrielserörelsen Polisario.

Ett eldupphör råder sedan 1991. Under FN:s ledning pågår förhandlingar om en politisk lösning. Den svenska regeringen stödjer fullt ut FN:s ansträngningar som syftar till att finna en rättvis, varaktig och ömsesidigt godtagbar politisk lösning som ger Västsaharas folk självbestämmande i enlighet med de principer som beslutats av FN:s säkerhetsråd.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Västsahara

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2 träffar.