Grenada

Sveriges totala export till Grenada uppgick till 2,3 miljoner SEK under 2021 och importen nådde 1,9 miljoner SEK under samma år.

Grenada blev självständigt 1974. Landet är medlem i den karibiska samarbetsorganisationen CARICOM. Grenada ingår i organisationen för östkaribiska stater (OECS) samt i ett ekonomiskt partnerskapsavtal (EPA) mellan ett antal karibiska länder och EU.

Sveriges ambassadör till Grenada är placerad i Stockholm. Sverige har ett honorärkonsulat i Saint George’s.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.