Nepal

Sverige har diplomatiska relationer med Nepal men har ingen ambassad i landet. Ambassaden i New Delhi ansvarar för de bilaterala relationerna. En honorär generalkonsul finns i Kathmandu. Nepal har ett generalkonsulat i Stockholm.

Kontakterna med Nepal sker främst genom gemensamma initiativ inom ramen för EU och Sverige bidrar till FN:s och EU:s arbete i landet. Sveriges handelsutbyte med Nepal är begränsat. Merparten av importen utgörs av textilier och exporten består framför allt av verkstadsprodukter.

Efter de kraftiga jordbävningarna i Nepal 2015 bidrog Sverige med omfattande humanitärt bistånd. Biståndsminister Isabella Lövin besökte Nepal 2016 för att följa upp den humanitära insatsen efter jordbävningen. Delar av riksdagens utrikesutskott besökte Nepal i februari 2018.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Nepal

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1 träffar.

  • Nya ambassadörer till Sverige

    Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen 13 september 2018 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.