Östtimor

Sverige etablerade diplomatiska relationer med Östtimor 2002.

Indonesiens ockupation av den forna portugisiska kolonin 1975 erkändes aldrig av Sverige och det fanns ett stort engagemang bland svenska politiker och intresseorganisationer för Östtimors frigörelse. Efter ett par år som FN-protektorat blev Östtimor självständigt 2002. Sverige har sedan självständigheten deltagit i de olika FN-insatserna i landet, bland annat med svenska poliser. Sveriges utvecklingssamarbete med Östtimor avslutades 2013.

Den svenska handeln med Östtimor är mycket begränsad. Sveriges ambassadör i Jakarta är sidoackrediterad till Östtimor. Östtimor har ingen ambassad i Sverige utan representeras av sin ambassadör i Bryssel. 

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Östtimor

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2 träffar.