Utrikesminister Tobias Billströms tal vid Reportrar utan gränsers manifestation

Publicerad

Den 16 december höll utrikesminister Tobias Billström tal vid Reportrar utan gränsers manifestation till stöd för fängslade journalister i Iran.

Det talade ordet gäller. 

Jag vill tacka Reportrar utan gränser för denna viktiga manifestation och för inbjudan att tala.

Det har nu gått tre månader sedan Mahsa Jina Aminis död, och de omfattande protesterna med krav på mänskliga rättigheter inleddes i Iran. Protester som iranska myndigheter har bemött med brutal repression och dödligt våld. Hundratals människor har dödats i samband med protesterna och tusentals har gripits.

Iran har nu avrättat två människor – Mohsen Shekari och Majidresa Rahnavard, båda blott 23 år gamla – för handlingar kopplade till protesterna. Många fler har dömts till döden eller riskerar dödsstraff. Sverige och övriga EU har med full kraft fördömt detta. Jag vill vara tydlig - vi motsätter oss dödstraffet alltid, överallt och oavsett omständigheter.

Vi har sett hur journalister och media särskilt utsätts och förföljs, och det fria ordet begränsas. Bland annat har de två journalister som först rapporterade om Aminis död – Nilofar Hamedi och Elahe Mohammadi –gripits. Sverige ingår i en internationell mediafrihetskoalition, som lyfter just journalisters utsatta situation och som tydligt kritiserat det som nu pågår i Iran. Det gäller även den omfattande begränsningen av internet i Iran, som förhindrar fritt informationsflöde och informationsfriheten.

De modiga iranier som ger sig ut för att med livet som insats göra sina röster hörda och kräva sina mänskliga rättigheter förtjänar all respekt, liksom vårt stöd och vår solidaritet. Vi ska förstärka de fredliga demonstranternas röster genom att uttala vårt stöd för deras rätt att protestera och kraven på mänskliga rättigheter. Vi ska utöva politiskt tryck på Iran för att den våldsamma repressionen ska upphöra. För detta agerar regeringen bilateralt, såväl som inom EU och i FN.

Våra krav på att våldet måste upphöra har tydligt kommunicerats även i direkta samtal med iranska företrädare. Jag har haft samtal med Irans utrikesminister och kunde då framföra min, regeringen och Sveriges kritiska syn på utvecklingen på hög politisk nivå. UD har därtill frekventa kontakter med iranska företrädare, inklusive med Irans ambassadör i Stockholm, där Sveriges skarpa kritik framförs.

Sverige var ett av de länder som verkade för att FN:s råd för mänskliga rättigheter skulle sammankalla en särskild session den 24 november – för att diskutera och markera mot de allvarliga MR-kränkningarna i Iran. Där beslutades att inrätta en oberoende mekanism – en fact finding mission – för att utreda MR-kränkningarna i Iran. Det är ett viktigt steg för att de som är skyldiga till våldet hålls ansvariga.

Regeringen lägger stor vikt vid ett kraftfullt och samlat agerande från EU. I måndags mötte jag EU:s utrikesministrar i rådet för utrikes frågor, där vi särskilt diskuterade situationen i Iran. Denna dagordningspunkt tillkom efter att Sverige, med stöd av likasinnade medlemsländer, föreslagit detta för att ge Iranfrågan den uppmärksamhet situationen kräver. Vi utrikesministrar enades då om att EU måste upprätthålla trycket och fortsätta agera i ljuset av den allvarliga utvecklingen. Detta syns också i de rådsslutsatser som vi antog – ett viktigt verktyg som fastlägger och uppdaterar hela unionens Iranpolitik och syn på situationen.

Vid måndagens möte beslutades om ytterligare sanktionslistningar mot Iran. EU har sedan september kontinuerligt skärpt sanktionerna mot iranska aktörer – höga politiker och tjänstemän, delar av polis, säkerhetstjänst och revolutionsgardet – som bedöms vara direkt ansvariga för det dödliga våldet och MR-kränkningarna.

Vid årsskiftet tar Sverige ordförandeklubban i EU. Vi kommer se till att tillvarata alla möjligheter att genom ordförandeskapet driva på för fortsatt enat och stark EU-agerande i fråga om Iran.

I vårt arbete så stärks jag av att det finns ett så brett och starkt engagemang i Sverige för denna viktiga fråga – vilket dagens manifestation är ännu ett exempel på. Regeringen kommer att fortsätta vara pådrivande för att upprätthålla det internationella trycket på Iran, för att Iran ska hörsamma den egna befolkningens rättmätiga krav på mänskliga rättigheter.

Tack!