Statsminister Ulf Kristerssons tal vid veterandagen

Publicerad

Veterandagen den 29 maj 2023.

Det talade ordet gäller.

Ers majestät,

Ers kungliga höghet, 

Veteraner, 

Talmannen,

Överbefälhavaren,

Generaldirektören för kustbevakningen, 

Anhöriga, 

Mina damer och herrar, 

Låt mig först och främst rikta ett varmt tack från mig och hela den svenska regeringen till alla veteraner för era insatser – för Sverige och för fred och säkerhet i världen. 

Låt mig också säga tack till dem som i denna stund tjänstgör för Sverige internationellt.

Idag vill jag också särskilt uppmärksamma de veteraner som tjänstgjorde i UNIFIL - (United Nations Interim Force In Lebanon) - mellan 1978 och 2007. Många av er som är här idag har med egna ögon sett hur skör freden kan vara i andra delar av världen. 

Som när vi tidigare i år behövde genomföra en omfattande evakueringsinsats från Sudan, för att hämta hem utsända svenskar på plats – men också flera andra länders medborgare. På bara några dagar fattade vi alla beslut som krävdes för att skicka en väpnad styrka för undsättning. Vi visade att Sverige har förmågan att agera snabbt när det krävs.

Men kriget har kommit närmare även oss. Alla ser vi nu hur freden i grunden utmanas även på europeisk mark. 

För några månader sedan besökte jag Ukraina och President Zelenskyj i Kiev. Att han är imponerande, det visste vi redan. Men det var också de soldater, åklagare, tågpersonal och studenter som jag träffade i Ukraina. 

Ett enda ord tycker jag beskriver dem allra bäst: Och det ordet är ”beslutsamhet”. Beslutsamhet i att kämpa för sitt lands frihet och självständighet – för de värderingar som binder oss samman i en europeisk gemenskap. 

Att hjälpa Ukraina att vinna detta krig är vår tids mest formativa uppgift. För Ukrainas skull, men också för Sveriges och Europas skull.

Sverige tar därför ett stort ansvar. Politiskt, ekonomiskt och militärt. Med det senaste, det elfte stödpaketet uppgår vårt samlade bidrag till nära 17 miljarder kronor.  

Om Ukrainas nyckelord är beslutsamhet, så måste våra vara ”enighet” och ”uthållighet”. Enighet här hemma i Sverige, enighet i EU och enighet mellan Europas länder och USA. 

Som Nato-medlem kommer Sverige bidra till hela Alliansens säkerhet. Med vår geografi, med vårt högteknologiska försvar och med vår försvarsindustri i framkant. Med kompetent militär och civil personal – och en stark försvarsvilja. 

Sedan jag blev statsminister har jag haft förmånen att träffa många soldater, sjömän och officerare. Jag har ätit lunch med soldater från I 19 och A 8 i Boden, och besökt sjömännen ombord på ubåten Gotland i Karlskrona. Besökt övningen Aurora ute på Korsö tillsammans med förband från Älvsborgs regemente och brittiska Royal Marines. 

Och så har jag fått vara stolt pappa på familjedagarna vid Trängen i Skövde och Ledningsregementet i Enköping, där två av mina döttrar snart slutför sin värnplikt.

Jag vill säga varmt tack till alla de ungdomar som likt mina egna tjejer inleder vuxenlivet med att tjänstgöra vid olika regementen, flottiljer och marinbaser. Med utbyggd värnplikt och återinförd civilplikt kommer många fler få dela den viktiga erfarenheten.

Men idag vill vi uppmärksamma alla veteraners internationella insatser i rikets tjänst. Det är en dag för att tacka, men också en dag för oss att minnas och hedra de som har skadats eller mist sina liv i arbetet för andras säkerhet. 

Tack också till de frivilliga veteran- och anhörigorganisationerna. Ni bidrar till att skapa viktiga mötesplatser, där människorna bakom Sveriges internationella insatser kan dela erfarenheter och upplevelser. Det ni gör för just era veteraner, gör ni också för alla våra veteraner. 

Tack.