Kulturminister Parisa Liljestrands anförande vid Sametingets 30-årsjubileum

Publicerad

Åre, 22 november 2023

Det talade ordet gäller.

Tack för att jag får komma hit till Åre och delta i firandet av Sametingets 30-årsjubileum!

Som kulturminister har jag ansvar för samiska språk och kultur. Med min bakgrund som lärare och rektor ligger frågor om språk och litteratur, särskilt för barn och unga, mig varmt om hjärtat. Jag är glad att se den positiva utvecklingen för arbetet med samiska språk.

Samiskan vinner mark i de unga generationerna, och samisk kultur och identitet, den samiska levda erfarenheten, får en allt större plats i det svenska kultur- och samhällslivet. Fler får upp ögonen för att den samiska kulturen är en del av den svenska kulturen. 

I förra veckan nåddes jag av nyheten att Mittuniversitetet startar en helt ny språkutbildning i sydsamiska, och nästa års bokmässa i Göteborg kommer att ha Sápmi som tema.  Arrangörerna utlovar många spännande frågor om samisk kultur och mångfalden inom samisk litteratur, inklusive muntlig och skriftlig tradition.

En av höjdpunkterna under mitt första år som minister var förstås Jokkmokks marknad, med många starka möten som jag kommer att bära med mig länge. En annan, när jag tidigare i år fick dela ut det nordiska samiska språkpriset Gollegiella till professor emeritus Ole Henrik Magga. Genom sin livsgärning har han visat samerna och omvärlden att samiskan är ett betydelsefullt och levande språk. 

Som bekant är Ole Henrik Magga inte bara en auktoritet vad gäller de samiska språken. Han var även den första ordföranden i norska Sametinget och med den radioövergången vill jag nu rikta mig till dig Håkan.

Låt mig ta tillfället i akt att tacka dig Håkan, styrelsen och plenum för det arbete och engagemang ni lägger ner.

Jag vill också rikta mitt varma tack till Sametingets kansli.

Det har hänt mycket på de trettio år som gått sen Sametinget bildades 1993. Att Sametinget sedan sitt grundande lyft och drivit frågor har varit av avgörande betydelse för att forma den politik som förts.

För trettio år sen hade vi ingen konsultationsordning och inga förvaltningskommuner för samiska.

Det fanns ingen sanningskommission på plats för att granska statens förda politik och dess konsekvenser för det samiska folket.

För trettio år sen stod det inte i Sveriges grundlag att samer är ett folk.

Även om mycket återstår kan vi konstatera att mycket har hänt och jag ser fram emot en fortsatt dialog.

Tack för att ni förklarar och diskuterar, ger av er tid till mig och alla andra som behöver förstå mer och bättre. Jag ser fram en fortsatt dialog och önskar er ett festligt firande resten av dagen och kvällen! Med de orden vill jag lämna över till min kollega, Peter Kullgren.

Tack!