Etiopien – avrådan

Publicerad

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 6 november 2020 beslutat om att ändra avrådan för Etiopien. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Tigrayregionen samt Amhararegionen norr om Gondar.

Sedan tidigare gäller även följande beslut:

En avrådan från alla resor inom 10 km från Etiopiens gräns mot Eritrea (Afar-regionen), Sydsudan och Somalia (inklusive Somaliland).

För områdena inom 10 km från gränsen mot Sudan och Kenya gäller en avrådan från alla resor utanför huvudvägar och städer.

En avrådan från alla resor till Somaliregionen i Etiopien, samt från icke-nödvändiga resor till de delar av regionen Gambella som inte redan omfattas av avrådan från Etiopiens gränsområden.

Avrådan gäller tills vidare.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 10 mars 2010. Avrådan gäller tills vidare.