Iran - avrådan

Uppdaterad

UD har den 2 mars 2020 beslutat om att ändra avrådan för Iran. Följande avrådan gäller:

UD avråder från alla resor till Iran.

Avrådan gäller tills vidare.


Ursprungligt beslut om avrådan togs den 7 augusti 2012.