Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av resolutionsomröstning i Unescos styrelse

Publicerad

Sveriges röstförklaring vid omröstning om Unescoresolution nr. 30 ”Occupied Palestine”.

Sverige välkomnar de palestinska och jordanska konstruktiva ansträngningarna att lägga fram ett mer fokuserat resolutionsutkast till Unescos styrelse. Texten har förbättrats avsevärt i jämförelse med tidigare år. Alla EU:s ändringsförslag har införlivats i texten. I förhandlingarna har Sverige eftersträvat EU-enighet gällande resolutionen och var redo att göra eftergifter för att upprätthålla denna enighet. Eftersom EU tyvärr inte har lyckades bevara enigheten, och eftersom Sverige anser att den nuvarande texten är acceptabel, har Sverige röstat för resolutionen.

Sverige står fortsatt bakom Unescostyrelsens beslut om en permanent Unesco-representant och en reaktivering av Unesco-missionen om Gamla stan i Jerusalem och dess murar. Sverige uppmuntrar Israel att möjliggöra för missionen att fullgöra sina uppgifter, vilket parterna gemensamt kom överens om 2013, och vi hoppas på dess genomförande.

Unesco spelar en viktig roll för att främja fred genom samarbete inom områdena utbildning, kultur, vetenskap och kommunikation och utövar ett viktigt arbete för att skydda och bevara kulturarv.

Kontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst