Rättelse

I den förra versionen saknades Kulturdepartementets ärenden.