Artikel

Framåtsyftande dialog mellan barnrättskommittén och regeringen

Publicerad · Uppdaterad

Dialogen mellan Sveriges regering och barnrättskommittén i Genève är nu avslutad. Arbetet för barns rättigheter fortsätter i samarbete med civilsamhället och andra aktörer.