EU:s energiunion i fokus på rådsmöte

Publicerad

Energiunionen och trygg energiförsörjning avhandlades när EU:s energiministrar möttes i Luxemburg den 8 juni. Sverige representerades av statssekreterare Nils Vikmång.

Vikmång
Statssekreterare Vikmång undertecknar avtal om Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP, i samband med energirådsmötet Foto: Europeiska unionens råd

På rådsmötet enades ministrarna om viktiga delar av energiunionen. Rådet antog slutsatser om  en stärkt roll för konsumenterna när det gäller tillgång till säker, hållbar och prisvärd energi. Ökade investeringar  inom energisektorn  omfattades också.

- Slutsatserna i energirådet här idag är ett betydelsefullt steg i att genomföra energiunionen, sade statssekreterare Nils Vikmång vid mötet.

- För Sverige är det särskilt viktigt att vi idag slår fast att energiunionens mål ska vara förenliga med våra långsiktiga energi- och klimatmål och att energiunionens fem dimensioner är nära sammankopplade.

De fem områden som energiunionen omfattar är: försörjningstrygghet, fullgörande av inre energimarknaden, energieffektivisering, minskade klimatutsläpp samt forskning och innovation. Flera förslag på energiområdet förväntas från EU-kommissionen innan årets slut.

Rådet diskuterade trygg energiförsörjning

På basis av EU-kommissionens strategi för försörjningstrygghet diskuterades åtgärder för att öka trygga energiförsörjningen och säkra leverenser av energi till EU. Sammanfattningen av rådsdebatten utgör ett viktigt underlag för EU-kommissionen inför kommande initiativ på el-och gasområdet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Kommenterad dagordning för EPSCO 9-10 december

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)