Artikel från Miljödepartementet

Ökat energisamarbete inom norden och Europa

Publicerad

I samband med energirådet den 8 juni undertecknades två politiska avsiktsförklaringar för ett ökat energisamarbete inom norden och Europa.

Den ena deklarationen gäller regionalt samarbete mellan de nordiska EU-länderna, Tyskland, Polen och Baltikum i det så kallade Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP). BEMIP-samarbetet inleddes 2009 för att bryta de baltiska ländernas isolering på den europeiska energimarknaden. I och med undertecknandet uppdateras och utvidgas samarbetet.

Ladda ner:

Memorandum of Understanding on the reinforced Baltic Energy Market Interconnection Plan

Den andra deklarationen rör regionalt samarbete kring försörjningstrygghet inom elsektorn. Deklarationen undertecknades av Sverige, Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen och Schweiz.

Ladda ner deklarationen:

Joint Declaration for Regional Cooperation on Security of Electricity Supply in the Framework of the Internal Energy Market