Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige stödjer människor som drabbas av Syrienkrisen

Publicerad

Konflikten i Syrien går snart in på sitt femte år. Minst 6,5 miljoner människor är på flykt i Syrien och över 4 miljoner människor har flytt från Syrien. Det motsvarar mer än halva Syriens befolkning.

  • Foto: Regeringskansliet

  • Foto: Regeringskansliet

  • Foto: Regeringskansliet

  • Foto: Regeringskansliet

  • Foto: Regeringskansliet

  • Foto: Regeringskansliet

Behovet av humanitär hjälp för att bistå drabbade i såväl Syrien som dess grannländer är enorma. Bara i Syrien är 13,5 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd av något slag.

Sverige tar ansvar och bidrar med en rad insatser för att bistå människor som drabbats av Syrienkrisen. Det handlar bland annat om livräddande insatser och skyddsprogram för de mest utsatta människorna i Syrien, vaccinationer mot polio och mässling samt temporära skolor via FN:s barnfond Unicef. Sverige ger också stöd till flyktingar från Syrien genom FN:s flyktingorgan UNHCR.

Sedan konflikten i Syrien bröt ut har Sverige bidragit med sammanlagt över 1,9 miljarder kronor i humanitärt stöd. Sverige är också det landet i västvärlden som per capita tagit emot flest flyktingar från Syrien sedan krisens utbrott – så här långt 117 000. Samtidigt fortsätter lidandet för de miljontals drabbade människorna i Syren och dess grannländer.

Vid sidan av det humanitära biståndet har regeringen därför beslutat att öka stödet till Syriens befolkning i Syrien och dess grannländer som är värst drabbade av konflikten. Sverige har beslutat att ta fram en femårig biståndsstrategi för Syrienkrisen. Strategin syftar till att stärka befolkningens motståndskraft, inne i Syrien liksom i grannländerna, och förmåga att anpassa sig och återhämta sig från konflikten i Syrien.

Detta genom att förbättra möjligheterna för Syriens befolkning, inne i Syrien och dess grannländer som är värst drabbade av konflikten, till egen försörjning, tillhandahålla grundläggande samhällsservice som tillgång till vatten, hälsa och utbildning samt förhindra sexuellt och könsrelaterat våld. Strategin kommer även att innehålla utvecklingsprojekt för att stärka Syriens civilsamhällesorganisationer i deras arbete för fred och demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, vilka är grundläggande för ett framtida demokratiskt Syrien.

Sammanlagt handlar det om:

  • Ny Syrienkrisstrategi omfattar 1,7 miljarder kronor mellan år 2016-2020.

  • Syrienkrisstrategin innebär en ökning av utvecklingsbiståndet från 50 till 340 miljoner kronor per år.
Laddar...