Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 14 april 2016

Publicerad

Ändring i förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar som innebär att:

  • en maxgräns om 50 procent för klimatinvesteringsstöd till andra aktörer än företag införs,
  • en maxgräns om 50 procent för stöd för snabbladdare införs, och
  • tidsgränsen för att begära slutlig utbetalning kortas från 6 till 3 månader.

Ändringarna träder i kraft den 10 maj 2016.

Referenser

  • förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 26 april 2016.

Kontaktperson
Ida Kärnström 08-405 31 04