Artikel från Utrikesdepartementet

FN-möte om Palestina

Publicerad

Den 19-20 maj anordnar FN-kommittén för det palestinska folkets oförytterliga rättigheter (CEIRPP) ett möte i Stockholm under rubriken ”Agenda 2030: Att bana väg för en fredlig, självständig och hållbar palestinsk stat”. Konferensen äger rum på eget initiativ av kommittén, som vanligen anordnar fyra möten per år om Palestina i olika länder i världen. De senaste två åren har möten ägt rum i bland annat Bryssel, Sevilla och Wien.

I samband med konferensen hålls separata möten på UD med vissa mötesdeltagare, bland andra Palestinas minister för social utveckling, Ibrahim al-Shaer och FN:s generalsekreterares representant vid mötet tillika biträdande FN-chefen i Jerusalem, Robert Piper. I anslutning till konferensen arrangerar UD också ett separat endagsprogram för deltagande FN-ambassadörer. I programmet på UD ges möjlighet att föra dialog med FN-ambassadörerna om prioriterade politiska frågor som Agenda 2030.

Konferensen äger rum i Stockholm på initiativ av kommittén. FN-kommitténs sekretariat står för all organisation och alla kostnader för konferensen. Samtliga deltagare, inklusive FN-ambassadörerna är inbjudna av FN-kommittén. Som värdland ansvarar Sverige för viss säkerhet, immunitet och viseringar.

Fakta om CEIRPP

FN-kommittén för det palestinska folkets oförytterliga rättigheter (Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People) inrättades år 1975 och har sitt mandat från årligt återkommande resolutioner i FN:s generalförsamling.