Artikel

Regeländringar beslutade den 3 november 2016

Publicerad

Förordningen om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol upphävs

Regeringen har beslutat om upphävande av förordningen om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol. Innebörden av upphävandet är att statliga garantier för lån och vissa andra ekonomiska åtaganden i samband med prospektering eller utvinning av olja, naturgas eller kol inte längre kan lämnas.

Referenser

  • förordningen (1981:717) om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 15 november 2016.

Kontaktperson
Christina Nordenbladh 08-405 22 65