Artikel

Regeländringar beslutade den 22 december 2016

Publicerad

Ändrade avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Flertalet avgiftshöjningar är i storleksordningen 1–3 procent och följer pris- och löneomräkningen. Avgifterna för tillsyn över kärnteknisk verksamhet sänks med ca 5–6 procent med undantag för tillsynen över reaktorer under avveckling där avgiften höjs med ca 115 procent. Ändringarna träder i kraft den 15 januari 2017.                      

Referenser

  • förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Supermiljöbilspremien förlängs

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om supermiljöbilspremie så att premier kan betalas ut för supermiljöbilar som förvärvas och ställs på under 2017.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017.

Referenser

  • förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske fredagen den 30 december 2016.

Kontaktpersoner
Strålsäkerhetsmyndigheten: Johan Pettersson 08-405 82 41
Supermiljöbilspremie: Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51