Artikel

Regeländringar beslutade den 9 februari 2017

Publicerad

Barlastvatten

Riksdagen beslutade under 2009 att anta en barlastvattenlag samt nödvändiga följdändringar i lagen om Sveriges ekonomiska zon och miljöbalken. Beslutet var en följd av Sveriges anslutning till den s.k. barlastvattenkonventionen. Beslutet innebar att regeringen ska besluta om ikraftträdande av bestämmelserna så att de träder i kraft den dag konventionen träder i kraft. Konventionen kommer att träda i kraft den 8 september 2017. Regeringen har därför beslutat om förordningen om ikraftträdande av lagen om ändring i lagen om Sveriges ekonomiska zon och om förordningen om ikraftträdande av lagen om ändring i lagen om ändring i miljöbalken.                                     

Referenser

  • förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
  • förordning om ikraftträdande av lagen (2016:784) om ändring i lagen (2016:782) om ändring i miljöbalken.

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 21 februari 2017.

Kontaktperson
Anna Josefsson 08-405 48 86