Artikel från Statsrådsberedningen

Allmänna rådet behandlade EU:s sammanhållningspolitik

Publicerad

Allmänna rådet möttes två gånger sista veckan i april. Vid det första mötet, 25 april, stod EU sammanhållningspolitik och strukturfonder på dagordningen.

På mötet presenterades resultaten av sammanhållningspolitikens program 2007-2013. De har bland annat bidragit till att skapa en miljon arbetstillfällen och att förbättra eller byta ut dricksvattennät för 6 miljoner människor.

På mötet behandlades också EU:s överenskommelse från 29 mars om att öka stödet till regioner som drabbas av naturkatastrofer.

Rådet fick en information av arbetet med att förenklingar av strukturfondsförordningen – den så kallade omnibusförordningen.

Rådet antog slutsatser om hur sammanhållningspolitiken kan göras mer effektiv och kommuniceras bättre till medborgarna.

Mötet hölls i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Mer om Allmänna rådets mötet 25 april

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)