Artikel från Statsrådsberedningen

Sammanhållningspolitiken på Allmänna rådets möte 25 april

Publicerad

Allmänna rådet möts två gånger sista veckan i april. Vid det första mötet, 25 april, står sammanhållningspolitik och strukturfonder på dagordningen.

Allmänna rådet träffas 25 april för att se över arbetet med att förenkla reglerna för de europeiska struktur- och investeringsfonderna – den så kallade omnibusförordningen.

På bordet ligger också frågor som rör den europeiska sammanhållningspolitiken. Rådet förväntas anta slutsatser om effektiviseringar och om att göra sammanhållningspolitiken mer synlig för allmänheten.

Producerat av EU-representationen

Mer om mötet 25 april

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)